Spireserien

Spireserien

Bøkene i Spireserien er utarbeidet ut fra LK06.

Er du på jakt etter Spirebøkene som er revidert etter Fagfornyelsen / læreplan LK20, finner du den nye serien her 

Spireserien er en serie arbeidsbøker i naturfag og samfunnsfag for småskolen. 

Spire naturfag og Spire samfunnsfag. Felles for alle bøkene i serien er den varierte tilnærmingene til de ulike temaene innenfor fagene.

Spireserien hjelper læreren til å kunne ha ulike innfallsvinkler og dermed gjøre naturfag- og samfunnsundervisningen levende og inspirerende!

Bøkene i Spire naturfag og Spire samfunnsfag kan brukes parallelt for å gi elevene en helhetlig undervisning i disse fagene, men de kan også brukes uavhengig av hverandre.

Spire naturfag
Spire naturfag inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

Spire naturfag består av:

 • Spire grønn, 1. trinn
 • Spire gul, 2. trinn
 • Spire rød, 3. trinn
 • Spire blå, 4. trinn

 Spire samfunnsfag
Spire samfunnsfag har, i likhet med Spire naturfag, en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de vektlegger lesing og leseforståelse. Hvert oppslag i bøkene starter med en førlesingsoppgave som aktiviserer og motiverer. Bøkene har tydelige læringsmål ogaktiviteter som ivaretar de grunnleggende ferdighetene.

Spire samfunnsfag består av:

 • Spire 3 samfunnsfag, 3. trinn
 • Spire 4 samfunnsfag, 4. trinn
 • Spire 2 samfunnsfag, 2. trinn 

LÆRERVEILEDNINGER

Lærerveiledningene er fyldige ressurser som gir nyttig og nødvendig hjelp til å lede
elevenes arbeid gjennom elevboka. Lærerveildningene inneholder kopiark og mange gode konkrete tips og idéer til hvordan læreren med enkle grep kan legge opp til en praktisk og variert undervisning.

LAST NED GRATIS EKSTRAMATERIALE ( se under Naturfag og samfunnsfag)

Her finnes det også en mengde ekstra kopiark til Spireserien til bruk i undervisningen. Her finner du også kapittelprøver til de ulike bøkene. Last også ned Spirespillet, Spørrespillet Spire og Nettvettspillet.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

17 treff i Spireserien

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Spire 3 Samfunnsfag

  Spire 3 Samfunnsfag

  08.03.2017
  9788249218172
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire 3 Samfunnsfag
  Bokmål
  kr 149
  På lager
  Spire 3 Samfunnsfag
  Skjul utvidet informasjon
  Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
  Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.
  Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.
  Spire samfunnsfag inneholder:
  * Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
  * Tydelige læringsmål
  * Varierte lesetekster
  * Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
  * Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
  * Lærerveiledning med kopioriginaler og tips til ytterligere aktiviteter
  * Spill og kapittelprøver til oppsummering og underveisvurdering

  Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker hovedområdene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.

  Bla i boken

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 08.03.2017
  • ISBN 9788249218172
  • Målform Bokmål
  • Trinn 3
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Bokmål
 2. Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning

  Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning

  28.06.2017
  9788249218875
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning
  Bokmål
  kr 379
  På lager
  Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning
  Skjul utvidet informasjon
  Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.

  Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.

  Spire samfunnsfag kan brukes sammen med - eller uavhengig av - Spire naturfag-serien.

  Lærerveiledningen gir deg som lærer nyttig og nødvendig hjelp til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Her finner du også faglig bakgrunnsstoff, tips til nettsider og videre lesing, forslag til videre aktiviteter, flere oppgaver og kopioriginaler knyttet opp mot hvert emne.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 28.06.2017
  • ISBN 9788249218875
  • Trinn 3
  • Innbinding Heftet
  • Sider 80
  • Målform Bokmål
 3. Spire 3 Samfunnsfag-Nyn

  Spire 3 Samfunnsfag-Nyn

  08.03.2017
  9788249218592
  Nynorsk
  Mer informasjon om Spire 3 Samfunnsfag-Nyn
  Nynorsk
  kr 149
  På lager
  Spire 3 Samfunnsfag-Nyn
  Skjul utvidet informasjon
  Spire er ein serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med ei praktisk og
  undersøkjande tilnærming til faget, samtidig som dei legg stor vekt
  på lesing og leseforståing.
  Oppgåvene og aktivitetane i bøkene er varierte og legg opp til at
  elevane skal diskutere, undersøkje, samarbeide, fundere, lage, lese,
  teikne og skrive. Det også ei fyldig lærarrettleiing til kvart steg.
  Spire inneheld:
  * Førlesingsoppgåver som aktiviserer og motiverer
  * Tydelege læringsmål
  * Varierte lesetekstar
  * Varierte og morosame oppgåver og aktivitetar
  * Aktivitetar som styrkjer grunnleggjande dugleikar
  * Lærarrettleiing med kopioriginalar og tips til fl eire aktivitetar
  * Spel og kapittelprøver til oppsummering og undervegsvurdering

  Boka inngår i Spire-serien, som samla dekkjer hovudområda i naturfag
  og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
  Spire samfunnsfag kan brukast saman med - eller uavhengig av
  - Spire naturfag-serien.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 08.03.2017
  • ISBN 9788249218592
  • Trinn 3
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 4. Spire 4 lærerveiledning

  Spire 4 lærerveiledning

  30.06.2018
  9788249219803
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Spire 4 lærerveiledning
  Bokmål/Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Spire 4 lærerveiledning
  Skjul utvidet informasjon

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 30.06.2018
  • ISBN 9788249219803
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 96
  • Målform Bokmål/Nynorsk
 5. Spire 4 samfunnsfag

  Spire 4 samfunnsfag

  31.05.2018
  9788249219711
  Nynorsk
  Mer informasjon om Spire 4 samfunnsfag
  Nynorsk
  kr 149
  På lager
  Spire 4 samfunnsfag
  Skjul utvidet informasjon

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 31.05.2018
  • ISBN 9788249219711
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 6. Spire 4 samfunnsfag

  Spire 4 samfunnsfag

  31.05.2018
  9788249218158
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire 4 samfunnsfag
  Bokmål
  kr 149
  På lager
  Spire 4 samfunnsfag
  Skjul utvidet informasjon
  Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 31.05.2018
  • ISBN 9788249218158
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Bokmål
 7. Spire blå - naturfag for småskoletrinnet.

  Spire blå - naturfag for småskoletrinnet.

  12.07.2016
  9788249218578
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire blå - naturfag for småskoletrinnet.
  Bokmål
  kr 149
  På lager
  Spire blå - naturfag for småskoletrinnet.
  Skjul utvidet informasjon

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.07.2016
  • ISBN 9788249218578
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Bokmål
 8. Spire blå - naturfag for småskuletrinnet

  Spire blå - naturfag for småskuletrinnet

  12.07.2016
  9788249218585
  Nynorsk
  Mer informasjon om Spire blå - naturfag for småskuletrinnet
  Nynorsk
  kr 149
  På lager
  Spire blå - naturfag for småskuletrinnet
  Skjul utvidet informasjon

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.07.2016
  • ISBN 9788249218585
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 9. Spire blå lærerveiledning

  Spire blå lærerveiledning

  10.08.2017
  9788249218882
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Spire blå lærerveiledning
  Bokmål/Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Spire blå lærerveiledning
  Skjul utvidet informasjon

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 10.08.2017
  • ISBN 9788249218882
  • Trinn 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 96
  • Målform Bokmål/Nynorsk
 10. Spire grøn - naturfag for småskoletrinnet

  Spire grøn - naturfag for småskoletrinnet

  01.08.2013
  9788249217076
  Nynorsk
  Mer informasjon om Spire grøn - naturfag for småskoletrinnet
  Nynorsk
  kr 135
  Spire grøn - naturfag for småskoletrinnet
  Skjul utvidet informasjon
  Spire grønn er i hovedsak beregnet på 1. trinn. Spire grønn dekker kompetansemål etter K06 etter 2. trinn.

  NB! Revidert utgave Spire 1 Naturfag er i tråd med fagfornyelsen og LK20.
  Spire 1 naturfag, bokmål: 9788249220588
  Spire 1 naturfag, nynorsk: 9788249220595

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.08.2013
  • ISBN 9788249217076
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 32
  • Målform Nynorsk
 11. Spire grønn - naturfag for småskoletrinnet.

  Spire grønn - naturfag for småskoletrinnet.

  30.06.2013
  9788249217069
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire grønn - naturfag for småskoletrinnet.
  Bokmål
  kr 135
  På lager
  Spire grønn - naturfag for småskoletrinnet.
  Skjul utvidet informasjon
  Spire grønn er i hovedsak beregnet på 1. trinn. Spire grønn dekker kompetansemål etter K06 etter 2. trinn.

  NB! Revidert utgave Spire 1 Naturfag er i tråd med fagfornyelsen og LK20.
  Spire 1 naturfag, bokmål: 9788249220588
  Spire 1 naturfag, nynorsk: 9788249220595

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 30.06.2013
  • ISBN 9788249217069
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 32
  • Målform Bokmål
 12. Spire gul. Naturfag for småskoletrinnet.

  Spire gul. Naturfag for småskoletrinnet.

  15.04.2014
  9788249217373
  Bokmål
  Mer informasjon om Spire gul. Naturfag for småskoletrinnet.
  Bokmål
  kr 139
  Spire gul. Naturfag for småskoletrinnet.
  Skjul utvidet informasjon
  Spire gul er i hovedsak beregnet på 2. trinn. Spire grønn dekker kompetansemål etter K06 etter 2. trinn.

  NB! Revidert utgave Spire 2 Naturfag er i tråd med fagfornyelsen og LK20.
  Spire 2 naturfag, bokmål: 9788249220601
  Spire 2 naturfag, nynorsk: 9788249221073

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.04.2014
  • ISBN 9788249217373
  • Trinn 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 56
  • Målform Bokmål
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...