Magi

Magi

Magi-universet er utviklet i tråd med Fagfornyelsen.

Elevbøkene Magi A og Magi B er komplette lære- og arbeidsbøker for 1. og 2. trinn og dekker alle kompetansemålene i norskfagets læreplan for 1. og 2. trinn etter LK20.

Magi A Ressursbok og Magi B Ressursbok er fyldige tilleggsressurser med en rik samling av varierte oppgaver. Tilleggsbøkene Snellas lese- og skrivebok, Gryntes fortellerbok og Lundes leseforståelse tilbyr ytterligere trening i lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

Bokbussen RØD, Bokbussen BLÅ og Bokbussen LILLA er svært velegnet til mer lesetrening.

Magi-universet legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid. Bøkene legger opp til en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

Magi Digital er et digitalt læringsverktøy utviklet med utgangspunkt i verket Magi. Verktøyet gir elevene mulighet til å trene på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen ved hjelp av en rik, digital oppgavebank. Magi Digital er et tilleggsprodukt til bøkene i serien. Kan også brukes uavhengig av bøkene.

 

 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

22 treff i Magi

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Snellas lese- og skrivebok

  Snellas lese- og skrivebok

  23.03.2020
  9788249221110
  Nynorsk
  Mer informasjon om Snellas lese- og skrivebok
  Nynorsk
  kr 369
  På lager
  Snellas lese- og skrivebok
  Skjul utvidet informasjon
  Snellas lese- og skrivebok inneheld små og store lese- og skriveoppgåver for dei yngste elevane på småskolesteget. Oppgåvene passar godt for tilpassa opplæring i full klasse eller for elevar som treng fleire utfordringar tidleg.

  Boka består av kopiark med ferdige leksjonar som utfordrar kreativitet og lese- og skriveferdigheiter, og spel som elevane kan samarbeide om.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 23.03.2020
  • ISBN 9788249221110
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 72
  • Målform Nynorsk
 2. Magi Bokstavplansjer

  Magi Bokstavplansjer

  25.11.2019
  9788249220908
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Magi Bokstavplansjer
  Bokmål/Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Magi Bokstavplansjer
  Skjul utvidet informasjon
  Magi Bokstavplansjer - 29 bokstavplansjer fra Magi A Ressursbok

  Magi Bokstavplansjer består av 29 solide og fargerike bokstavplansjer fra Magi A Ressursbok, én for hver bokstav. Plansjene er i A4-format. Hver plansje inneholder stor og liten bokstav og en morsom illustrasjon med elementer som begynner med eller inneholder den aktuelle bokstaven. Vokalene er røde, konsonantene er blå. Illustrasjonene er de samme som i Oppdag sammen-oppgavene i Magi A elevbok. Vedlagt er også en veiledning til lærerne med forslag til aktiviteter man kan gjøre i tilknytning til plansjene.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.11.2019
  • ISBN 9788249220908
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Innbundet
  • Sider 30
  • Målform Bokmål/Nynorsk
 3. Gryntes fortellerbok

  Gryntes fortellerbok

  25.10.2019
  9788249220472
  Bokmål
  Mer informasjon om Gryntes fortellerbok
  Bokmål
  kr 349
  På lager
  Gryntes fortellerbok
  Skjul utvidet informasjon
  Gryntes fortellerbok
  - en del av Magi-universet

  I Gryntes fortellerbok møter elevene ulike aktiviteter som utfordrer dem til å kunne samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere.

  Boka består av kopiark med ferdige leksjoner og aktivitetskort som er enkle å ta i bruk og tilpasse til ulike grupper og alderstrinn.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.10.2019
  • ISBN 9788249220472
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Bokmål
 4. Gryntes forteljarbok

  Gryntes forteljarbok

  25.10.2019
  9788249220489
  Nynorsk
  Mer informasjon om Gryntes forteljarbok
  Elevbok
  Nynorsk
  kr 349
  På lager
  Gryntes forteljarbok
  Skjul utvidet informasjon
  Gryntes forteljarbok
  - ein del av Magi-universet

  Ei handbok i arbeidet med å fremje munnlege ferdigheiter hos elevane på småskolesteget. Her får læraren ferdige leksjonar fylt av aktiviteter, spel og leikar organiserte som kopiark. Opplegget krev få eller lite førebuing. I møte med aktivitetene blir elevane utfordra til å samtale, leike, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere med læraren som vegleiar.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.10.2019
  • ISBN 9788249220489
  • Type Elevbok
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel - en del av Magi-universet
 5. Magi B Ressursbok

  Magi B Ressursbok

  05.03.2019
  9788249219698
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Magi B Ressursbok
  Bokmål/Nynorsk
  kr 475
  På lager
  Magi B Ressursbok
  Skjul utvidet informasjon
  Magi Ressursbøker
  Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første lese- og skriveopplæringen.
  Metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 05.03.2019
  • ISBN 9788249219698
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 240
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel oppdagende lese- og skriveopplæring
 6. Magi B

  Magi B

  12.02.2019
  9788249219650
  Nynorsk
  Mer informasjon om Magi B
  Nynorsk
  kr 219
  På lager
  Magi B
  Skjul utvidet informasjon
  Magi B
  Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

  Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.02.2019
  • ISBN 9788249219650
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel oppdagande lese- og skriveopplæring
 7. Magi B

  Magi B

  12.02.2019
  9788249219667
  Bokmål
  Mer informasjon om Magi B
  Bokmål
  kr 219
  På lager
  Magi B
  Skjul utvidet informasjon
  Magi B
  Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

  Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.02.2019
  • ISBN 9788249219667
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Bokmål
  • Undertittel oppdagende lese- og skriveopplæring
 8. Magi A Ressursbok

  Magi A Ressursbok

  06.08.2018
  9788249219681
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Magi A Ressursbok
  Bokmål/Nynorsk
  kr 475
  På lager
  Magi A Ressursbok
  Skjul utvidet informasjon
  Magi Ressursbøker
  Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første lese- og skriveopplæringen.
  Metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 06.08.2018
  • ISBN 9788249219681
  • Trinn 1
  • Innbinding Heftet
  • Sider 240
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel oppdagende lese- og skriveopplæring
 9. Magi A

  Magi A

  26.07.2018
  9788249219643
  Bokmål
  Mer informasjon om Magi A
  Bokmål
  kr 219
  På lager
  Magi A
  Skjul utvidet informasjon
  Magi A Elevbok - aktiv og oppdagende lese- og skriveopplæring. Åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter, oppdagende skriving, spill og leseteater.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 26.07.2018
  • ISBN 9788249219643
  • Trinn 1
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Bokmål
 10. Magi A

  Magi A

  26.07.2018
  9788249219674
  Nynorsk
  Mer informasjon om Magi A
  Elevbok
  Nynorsk
  kr 219
  På lager
  Magi A
  Skjul utvidet informasjon
  Magi A Elevbok - aktiv og oppdagande lese- og skriveopplæring. Opne oppgåver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av kvar bokstav, grunnleggjande lese- og skriveøvingar, fysiske aktivitetar, oppdagande skriving, spel og leseteater.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 26.07.2018
  • ISBN 9788249219674
  • Type Elevbok
  • Målform Nynorsk
  • Trinn 1
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel Magi A Elevbok
Side
Oppdaterer... Oppdaterer...