Magi

Magi

Elevbøkene Magi A og Magi B er komplette lære- og arbeidsbøker for 1. og 2. trinn og dekker alle kompetansemålene i norskfagets læreplan for 1. og 2. trinn etter LK20. Elevboka Magi C kommer til skolestart 2021. Utviklet i tråd med Fagfornyelsen.

Magi A Ressursbok, Magi B Ressursbok og Magi C Ressursbok er fyldige tilleggsressurser med en rik samling varierte oppgaver. Snellas lese- og skrivebokGryntes fortellerbok og Lundes leseforståelse tilbyr ytterligere trening i lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Magi Bokstavplansjer er solide og fargerike.

Besøk Magiuniverset her

Magi-universet legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeid og læringsdialog. Disse elementene danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid. Bøkene legger opp til en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

Magi nettsted er et digitalt læringsverktøy utviklet med utgangspunkt i verket Magi. Her øver elevene på den grunnleggende lese- og skriveopplæringen ved hjelp av en rik, digital oppgavebank. Magi nettsted er et tilleggsprodukt til bøkene, men kan også brukes uavhengig av dem.

Bokbussen RØD, Bokbussen LILLA, Bokbussen BLÅ og Bokbussen ORANSJE er svært velegnet til mer lesetrening.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

6 treff i Magi

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Magi A

  Magi A

  26.07.2018
  9788249219674
  Nynorsk
  Mer informasjon om Magi A
  Elevbok
  Nynorsk
  kr 239
  På lager
  Magi A
  Skjul utvidet informasjon
  Magi A Elevbok - aktiv og oppdagande lese- og skriveopplæring. Opne oppgåver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av kvar bokstav, grunnleggjande lese- og skriveøvingar, fysiske aktivitetar, oppdagande skriving, spel og leseteater.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 26.07.2018
  • ISBN 9788249219674
  • Type Elevbok
  • Målform Nynorsk
  • Trinn 1
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel Magi A Elevbok
 2. Magi B

  Magi B

  12.02.2019
  9788249219650
  Nynorsk
  Mer informasjon om Magi B
  Nynorsk
  kr 239
  På lager
  Magi B
  Skjul utvidet informasjon
  Magi B
  Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

  Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.02.2019
  • ISBN 9788249219650
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 88
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel oppdagande lese- og skriveopplæring
 3. Magi C

  Magi C

  02.08.2021
  9788249221844
  Nynorsk
  Mer informasjon om Magi C
  Nynorsk
  kr 275
  På lager
  Magi C
  Skjul utvidet informasjon
  Magi C
  ALT du treng for det vidare arbeidet med ord og begrep! Meir skriveopplæring, oppdagande grammatikk og rettskriving. Arbeidet er framleis oppdagande og strukturert. Elevene øver på grunnleggande dugleiker og utfoldar seg i samarbeid og åleine. Fysiske aktivitetar, spel, leseteater og aktiv læring står sentralt i denne første fleirgangsboka i Magi-universet.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 02.08.2021
  • ISBN 9788249221844
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 4. Snellas lese- og skrivebok

  Snellas lese- og skrivebok

  23.03.2020
  9788249221110
  Nynorsk
  Mer informasjon om Snellas lese- og skrivebok
  Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Snellas lese- og skrivebok
  Skjul utvidet informasjon
  Snellas lese- og skrivebok inneheld små og store lese- og skriveoppgåver for dei yngste elevane på småskolesteget. Oppgåvene passar godt for tilpassa opplæring i full klasse eller for elevar som treng fleire utfordringar tidleg.

  Boka består av kopiark med ferdige leksjonar som utfordrar kreativitet og lese- og skriveferdigheiter, og spel som elevane kan samarbeide om.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 23.03.2020
  • ISBN 9788249221110
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 72
  • Målform Nynorsk
 5. Gryntes forteljarbok

  Gryntes forteljarbok

  25.10.2019
  9788249220489
  Nynorsk
  Mer informasjon om Gryntes forteljarbok
  Elevbok
  Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Gryntes forteljarbok
  Skjul utvidet informasjon
  Gryntes forteljarbok
  - ein del av Magi-universet

  Ei handbok i arbeidet med å fremje munnlege ferdigheiter hos elevane på småskolesteget. Her får læraren ferdige leksjonar fylt av aktiviteter, spel og leikar organiserte som kopiark. Opplegget krev få eller lite førebuing. I møte med aktivitetene blir elevane utfordra til å samtale, leike, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere med læraren som vegleiar.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.10.2019
  • ISBN 9788249220489
  • Type Elevbok
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
  • Undertittel - en del av Magi-universet
 6. Lundes leseforståing

  Lundes leseforståing

  25.09.2020
  9788249220434
  Nynorsk
  Mer informasjon om Lundes leseforståing
  Nynorsk
  kr 379
  På lager
  Lundes leseforståing
  Skjul utvidet informasjon
  Lundes leseforståing
  - ein del av Magi-universet

  I Lundes leseforståing møter elevane lesetekstar og oppgåvekort med dei mest brukte substantiva i språket. Lesetekstane utfordrar elevane i å lese, forstå og svare på spørsmål i ulike nivå. Elevar som er klare for det, kan arbeide vidare i eiga bok.

  Boka består av kopiark som kan brukast i heil klasse, til stasjonsundervisning eller som tilpassing for enkeltelevar.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.09.2020
  • ISBN 9788249220434
  • Trinn 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
Oppdaterer... Oppdaterer...