Lesing i fagene

Lesing i fagene

Lesing i fagene og MER Lesing i fagene: Systematisk arbeid med leseforståelse i de teksttunge fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og RLE.

I tillegg finnes START lesing og skriving i fagene, som tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag og Lese og skrive i matematikk for omtrent samme målgruppe.

Bøkene gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst og har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre før, under og etter lesingen.

Som et supplement til den vanlige undervisningen i fagene matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag kan START lesing og skriving i fagene, Lesing i fagene, MER Lesing i fagene og Lese og skrive i matematikk brukes jevnlig gjennom hele skoleåret.

Her kan du laste ned FASIT til Lese og skrive i matematikk.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive i matematikk.

Her kan du laste ned FASIT til Lese og skrive mer i matematikk

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive MER i matematikk

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til MER Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til START Lesing og skriving i fagene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

10 treff i Lesing i fagene

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Lese og skrive MER i matematikk

  Lese og skrive MER i matematikk

  08.06.2015
  9788249217779
  Bokmål
  Mer informasjon om Lese og skrive MER i matematikk
  Bokmål
  kr 239
  På lager
  Lese og skrive MER i matematikk
  Skjul utvidet informasjon
  Lese og skrive MER i matematikk har samme oppbygging og metodikk som Lese og skrive i matematikk, men kan brukes uavhengig av om man har arbeidet med den første boka.
  Boka er på 56 sider , fordelt på følgende temaer: nyhetsgrafikk, tallinje, diagram, tabell, kart og rene tekststykker.
  Lese og skrive MER i matematikk er i utgangspunktet beregnet på ca 5. trinn, men er i likhet med Lese og skrive i matematikk meget godt egnet for tilpasset opplæring oppover på trinnene.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 08.06.2015
  • ISBN 9788249217779
  • Trinn 5, 6, 7, 8, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 2. Lese og skrive MEIR i matematikk

  Lese og skrive MEIR i matematikk

  08.06.2015
  9788249217915
  Nynorsk
  Mer informasjon om Lese og skrive MEIR i matematikk
  Nynorsk
  kr 239
  På lager
  Lese og skrive MEIR i matematikk
  Skjul utvidet informasjon
  Les og skrive MEIR i matematikk tek utgangspunkt i fire av fem grunnleggjande dugleiker: lesing, skriving, rekning og munnleg uttrykksevne.
  Lese og skrive i matematikk hjelper elevane med å forstå tekststykke i matematikk. Boka viser korleis eit tekststykke kan vere bygd opp og lærer elevane ei «oppskrift» dei kan bruke når dei skal løyse eit tekststykke.Lese og skrive MEIR i matematikk gir trening i å lese og lage ulike tekstar i matematikk
  Lesing og skriving er viktig - også i matematikk!

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 08.06.2015
  • ISBN 9788249217915
  • Trinn 5, 6, 7, 8, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
 3. Lese og skrive i matematikk

  Lese og skrive i matematikk

  15.03.2014
  9788249217274
  Bokmål
  Mer informasjon om Lese og skrive i matematikk
  Bokmål
  kr 229
  På lager
  Lese og skrive i matematikk
  Skjul utvidet informasjon
  Lese og skrive i matematikk hjelper elevene med å forstå
  tekststykker i matematikk.
  Boka viser hvordan et tekststykke kan være bygget opp og lærer elevene en «oppskrift» de kan
  bruke når de skal løse et tekststykke.
  Lese og skrive i matematikk gir trening i å lese og lage ulike tekster i matematikk.
  Lesing og skriving er viktig - også i matematikk!

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.03.2014
  • ISBN 9788249217274
  • Trinn 3, 4, 5, 6, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 4. Lese og skrive i matematikk nyn

  Lese og skrive i matematikk nyn

  15.03.2014
  9788249217397
  Nynorsk
  Mer informasjon om Lese og skrive i matematikk nyn
  Nynorsk
  kr 229
  På lager
  Lese og skrive i matematikk nyn
  Skjul utvidet informasjon
  Lese og skrive i matematikk hjelper elevane med å forstå tekststykke i matematikk.
  Boka viser korleis eit tekststykke kan vere bygd opp og lærer elevane ei «oppskrift» dei kan
  bruke når dei skal løyse eit tekststykke.
  Lese og skrive i matematikk gir trening i å lese og lage ulike tekstar i matematikk
  Lesing og skriving er viktig - også i matematikk!

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.03.2014
  • ISBN 9788249217397
  • Trinn 3, 4, 5, 6, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
 5. START Lesing og skriving i faga

  START Lesing og skriving i faga

  20.03.2013
  9788249216413
  Nynorsk
  Mer informasjon om START Lesing og skriving i faga
  Nynorsk
  kr 229
  På lager
  START Lesing og skriving i faga
  Skjul utvidet informasjon
  START Lesing og skriving i faga er ei bok som vil gi elevane trening i å lese og skrive fagtekstar. Tekstane og oppgåvene gir også trening i å utvikle munnleg kompetanse.
  START Lesing og skriving i faga tek utgangspunkt i kompetansemål etter 4. klassesteg i norsk, naturfag og samfunnsfag. Samanhengen mellom tekstane og kompetansemåla finn ein i lærerettleiinga.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 20.03.2013
  • ISBN 9788249216413
  • Trinn 3, 4, 5, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
 6. START Lesing og skriving i fagene

  START Lesing og skriving i fagene

  20.03.2013
  9788249215867
  Bokmål
  Mer informasjon om START Lesing og skriving i fagene
  Bokmål
  kr 229
  På lager
  START Lesing og skriving i fagene
  Skjul utvidet informasjon
  START Lesing og skriving i fagene er ei bok som vil gi elevene trening i å lese og skrive fagtekster. Tekstene gir også trening i utvikling av muntlig kompetanse gjennom gode spørsmål til refleksjon og diskusjon i hel klasse eller mindre grupper.
  START Lesing og skriving i fagene tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.
  Tekstene i boka vil kunne ruste elevene til å møte mangfoldet av teksttyper innen faglig lesing. Elevene vil også få erfaring med og kunnskap om hvordan blant annet fotnoter, tabeller og diagram kan leses.
  Boka er på 40 sider og inneholder to modelleringstekster og 16 fagtekster hvor lese- og skrivefokuset er fordelt likt.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 20.03.2013
  • ISBN 9788249215867
  • Trinn 3, 4, 5, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 7. MER Lesing i fagene

  MER Lesing i fagene

  06.02.2012
  9788249215140
  Bokmål
  Mer informasjon om MER Lesing i fagene
  Bokmål
  kr 279
  På lager
  MER Lesing i fagene
  Skjul utvidet informasjon
  MER Lesing i fagene tar opp tråden fra Lesing i fagene, men kanbrukes selv om elevene ikke har jobbet med den første boka.
  MER Lesing i fagene lærer elevene hvordan de kan øke sinleseforståelse slik at de lettere kan lese for å lære innenfor fagene matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag.
  MER Lesing i fagene gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst og har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre både før, under og etter lesingen.
  Boka inneholder to modelleringstekster, 22 fagtekster og fire sluttekster som kan brukes i vurderingsarbeidet.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 06.02.2012
  • ISBN 9788249215140
  • Trinn 5, 6, 7, 8, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 60
  • Målform Bokmål
 8. MEIR Lesing i faga

  MEIR Lesing i faga

  06.02.2012
  9788249215348
  Nynorsk
  Mer informasjon om MEIR Lesing i faga
  Nynorsk
  kr 279
  På lager
  MEIR Lesing i faga
  Skjul utvidet informasjon
  MEIR Lesing i faga tek opp tråden frå Lesing i faga, men kan brukast sjølv om elevane ikkje har arbeidd med den fyrste boka.
  MEIR Lesing i faga lærer elevane korleis dei kan betre leseforståinga si, slik at dei lettare kan lese for å lære i faga matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag.
  MEIR Lesing i faga gir systematisk øving i å lese ulike element i ein fagtekst og set søkjelyset på kva som kan vere nyttig å gjere både før, under og etter lesinga.
  Boka inneheld to modelleringstekstar, 22 fagtekstar og fire sluttekstar til bruk i vurderingsarbeidet.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 06.02.2012
  • ISBN 9788249215348
  • Trinn 5, 6, 7, 8, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 9. Lesing i faga

  Lesing i faga

  01.02.2010
  9788249212859
  Nynorsk
  Mer informasjon om Lesing i faga
  Nynorsk
  kr 279
  På lager
  Lesing i faga
  Skjul utvidet informasjon
  Lesing i faga:

  -lærer elevane korleis dei kan betre leseforståinga si, slik at dei lettare kan lese for å lære
  - gir systematisk øving i å lese ulike element i ein fagtekst
  - set søkjelyset på kva som kan vere nyttig å gjere både før, under og etter lesinga
  - tek den grunnleggjande dugleiken lesing på alvor og viser korleis denne dugleiken er noko ein kan jobbe med i ulike fag
  - kan brukast gjennom heile skoleåret som eit supplement til den vanlege undervisninga i faga matematikk, KRLE, naturfag og samfunnsfag
  - inneheld to modelleringstekstar, 22 fagtekstar og ein sluttekst til bruk i vurderingsarbeidet
  - inneholder to modelleringstekster, 22 fagtekster og en sluttekst som kan brukes i vurderingsarbeidet

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.02.2010
  • ISBN 9788249212859
  • Trinn 4, 5, 6, 7, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Nynorsk
 10. Lesing i fagene

  Lesing i fagene

  01.02.2010
  9788249212842
  Bokmål
  Mer informasjon om Lesing i fagene
  Bokmål
  kr 279
  På lager
  Lesing i fagene
  Skjul utvidet informasjon
  Lesing i fagene:

  - lærer elevene hvordan de kan øke sin leseforståelse slik at de lettere kan lese for å lære
  - gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst
  - har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre både før, under og etter lesingen
  - tar den grunnleggende ferdigheten lesing på alvor og viser hvordan man kan jobbe med denne ferdigheten innen ulike fag
  - kan brukes jevnlig gjennom hele skoleåret som et supplement til den vanlige undervisningen i fagene matematikk, KRLE, naturfag og samfunnsfag

  - inneholder to modelleringstekster, 22 fagtekster og en sluttekst som kan brukes i vurderingsarbeidet

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.02.2010
  • ISBN 9788249212842
  • Trinn 4, 5, 6, 7, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 64
  • Målform Bokmål
Oppdaterer... Oppdaterer...