Hanne-serien

Hanne-serien

Hanne-serien er en serie bøker for lærere på småskoletrinnet. Hver bok består av kopiark til elevene og en kort veiledning til læreren.

Hannes leseteater
Boka består av kopiark med leseteater for to, tre, fire og seks deltakere. Tekstene innbyr til at elevene kan gå inn i roller når de leser, og til å la dem erfare at teksten får forskjellig uttrykk ut fra rollen de inntar. Eksperimenter med alt fra radioteater til sceneframføring! Boka har også forslag til videre arbeid eller nye oppgaver knyttet til hvert leseteater. Bakerst i boka får elevene ideer til å skrive sitt eget leseteater.

Hannes moro med kort
Boka består av kopiark med lek og spill med kort. Elevene øver på blant annet tallenes verdi, regneartene, partall og oddetall og strategisk tenkning. Humor og fysisk utfoldelse er integrert. Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spill har forslag til variasjon og alternative regler.

Hannes moro med ord
Boka består av kopiark med lek og spill med ord. Elevene får oppgaver innenfor språk og grammatikk knyttet til blant annet begreper, antonymer, synonymer, ordklasser, gradbøying, sammensatte ord og rettskriving. Humor og fysisk utfoldelse er integrert. Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spill har forslag til variasjon og alternative regler.

Hannes moro med lesing
Boka består av kopiark med oppgaver i begrepstrening og leseforståelse – fra de enkle til de mer avanserte, fra avkoding til det å hente informasjon ut fra en sammenhengende tekst. Boka er velegnet til å kartlegge elevenes leseferdigheter og begrepsforståelse, og gir mulighet til å tilby tilpassede oppgaver i lesing ut fra ferdigheter og behov. Fasit finnes bakerst i boka.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

8 treff i Hanne-serien

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Hannes moro med lesing

  Hannes moro med lesing

  28.10.2020
  9788249221400
  Bokmål
  Mer informasjon om Hannes moro med lesing
  Bokmål
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med lesing
  Skjul utvidet informasjon
  Hannes moro med lesing
  Mange lærere savner et større tilfang av varierte oppgaver i leseforståelse - fra de enkle til de mer avanserte, fra avkoding til det å hente informasjon ut fra en sammenhengende tekst.
  Hannes moro med lesing gir deg
  - et bidrag til å kartlegge elevenes leseferdigheter og begrepsforståelse
  - oppgaver i begrepstrening og leseforståelse
  - en mulighet til å tilby elever tilpassede oppgaver i lesing ut fra ferdigheter og behov

  Alle oppgavene har illustrasjoner som forklarer og utfyller tekstene, og alle oppgavearkene er kopiark.
  Bakerst i boka finner du fasit til alle oppgavene.

  Bla i boken

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 28.10.2020
  • ISBN 9788249221400
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 56
  • Målform Bokmål
 2. Hannes moro med lesing

  Hannes moro med lesing

  28.10.2020
  9788249221417
  Nynorsk
  Mer informasjon om Hannes moro med lesing
  Nynorsk
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med lesing
  Skjul utvidet informasjon
  Hannes moro med lesing
  Mange lærarar saknar eit større tilfang av varierte oppgåver i leseforståing - frå dei enkle til dei meir avanserte, frå avkoding til det å hente informasjon ut frå ein samanhengande tekst.
  Hannes moro med lesing gir deg
  - eit bidrag til å kartlegge elevane sine leseferdigheiter og begrepsforståing
  - oppgåver i begrepstrening og leseforståing
  - mogelegheit til å tilby elevar tilpassa oppgåver i lesing ut frå ferdigheiter og behov

  Alle oppgåvene har illustrasjonar som forklarer og utfyller tekstane, og alle oppgåvearka er kopiark.
  Bakarst i boka finn du fasit til alle oppgåvene.

  Bla i boken

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 28.10.2020
  • ISBN 9788249221417
  • Trinn 1, 2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 56
  • Målform Nynorsk
 3. Hannes moro med ord

  Hannes moro med ord

  25.04.2019
  9788249220236
  Nynorsk
  Mer informasjon om Hannes moro med ord
  Nynorsk
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med ord
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopiark med leik og spel med ord. Elevane får oppgåver innanfor språk og grammatikk knytte til mellom anna omgrep, antonym, synonym, ordklasser, gradbøying, samansette ord og rettskriving. Humor og fysisk aktivitet er integrert. Instruksjonane er enkle og tydelege, og alle spela har forslag til variasjon og alternative reglar.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.04.2019
  • ISBN 9788249220236
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
 4. Hannes moro med ord

  Hannes moro med ord

  25.04.2019
  9788249220229
  Bokmål
  Mer informasjon om Hannes moro med ord
  Bokmål
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med ord
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopiark med lek og spill med ord. Elevene får oppgaver innenfor språk og grammatikk knyttet til blant annet begrep, antonym, synonym, ordklasser, gradbøying, sammensatte ord og rettskriving. Humor og fysisk aktivitet er integrert. Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spillene har forslag til variasjon og alternative regler.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 25.04.2019
  • ISBN 9788249220229
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 5. Hannes moro med kort

  Hannes moro med kort

  21.03.2019
  9788249219971
  Bokmål
  Mer informasjon om Hannes moro med kort
  Bokmål
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med kort
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopioriginaler med lek og spill med kort. Elevene får øvelse i blant annet tallenes verdi, regneartene, partall og oddetall og strategisk tenkning. Humor og fysisk utfoldelse er integrert.

  Instruksjonene er enkle og tydelige, og alle spill har forslag til variasjon og alternative regler.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 21.03.2019
  • ISBN 9788249219971
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 6. Hannes moro med kort

  Hannes moro med kort

  21.03.2019
  9788249219964
  Nynorsk
  Mer informasjon om Hannes moro med kort
  Nynorsk
  kr 259
  På lager
  Hannes moro med kort
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopiark med leik og spel med kort. Elevane får trening i mellom anna talverdi, regneartane, partal og oddetal, og strategisk tenking. Humor og fysisk aktivitet er integrert. Instruksjonane er enkle og tydelege, og alle spela har forslag til variasjon og alternative reglar.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 21.03.2019
  • ISBN 9788249219964
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
 7. Hannes leseteater

  Hannes leseteater

  23.11.2018
  9788249219957
  Bokmål
  Mer informasjon om Hannes leseteater
  Bokmål
  kr 259
  På lager
  Hannes leseteater
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopiark med leseteater for to, tre, fire og seks deltakere. Tekstene innbyr til at elevene kan gå inn i roller når de leser, og til å la dem erfare at teksten får forskjellig uttrykk ut fra rollen de inntar. Eksperimenter med alt fra radioteater til sceneframføring! Boka har også forslag til videre arbeid eller nye oppgaver knyttet til hvert leseteater. Bakerst i boka får elevene ideer til å skrive sitt eget leseteater.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 23.11.2018
  • ISBN 9788249219957
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Bokmål
 8. Hannes leseteater

  Hannes leseteater

  23.11.2018
  9788249219926
  Nynorsk
  Mer informasjon om Hannes leseteater
  Nynorsk
  kr 259
  På lager
  Hannes leseteater
  Skjul utvidet informasjon
  Boka består av kopiark med leseteater for to, tre, fire og seks deltakarar. Tekstane innbyr til at elevane kan gå inn i roller når dei les, og til å la dei erfare at teksten får forskjellig uttrykk alt etter rolla. Eksperimenter med alt frå radioteater til sceneframføring!

  Boka har også forslag til vidare arbeid eller nye oppgåver knytte til kvart leseteater. Bakarst i boka får elevane idear til å skrive sitt eige leseteater.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 23.11.2018
  • ISBN 9788249219926
  • Trinn 2, 3, 4
  • Innbinding Heftet
  • Sider 48
  • Målform Nynorsk
Oppdaterer... Oppdaterer...