Håndbok for læreren

Håndbok for læreren

Ny serie med praktiske, lettleste og oversiktlige håndbøker for lærere.

Håndbok for læreren-serien tar for seg  ulike populære temaer, det være seg en didaktisk metode, en velkjent pedagogisk utfordring eller rett og slett tips til bedre undervisning.

Håndbok for læreren-serien er ment å være lettfattelig slik at man orker å lese bøkene etter en lang skoledag, og så praksisnær at du skal kunne bruke det du leser rett inn i klasserommet dagen etterpå.

Alle bøkene i serien  innholder– i tillegg til aktiviteter og gode råd– en kort teoretisk innledning samt kopioriginaler på både bokmål og nynorsk.

Håndbok for læreren-serien består foreløpig av disse, men flere er på vei!

 • Samarbeidslæring i praksis
 • Brain Breaks i klassen
 • Gnisninger i klassen?
 • Uteskole i praksis
 • Livsmestring i klassen
 • Underveisvurdering i praksis 
 • Læringsstrategier i praksis
 • Elevmedvirkning i praksis
 • Kreativ prosesser i praksis
 • Lesekurs i klassen

 

LAST GRATIS NED:

Uteskole i praksis: Sammenheng med læreplanmål (LK20)
Livsmestring i klassen: Sammenheng med læreplanmål (LK20)

SE WEBINAR:
Uteskole om vinteren
Ta med fagene ut

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

4 treff i Håndbok for læreren

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren

  Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren

  22.11.2021
  9788249221783
  Bokmål
  Mer informasjon om Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 439
  Kommer for salg
  22.11.2021
  Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Lesing er en grunnleggende og fagovergripende ferdighet med sine bestemte deler og utfordringer, samtidig som ulike type tekster, skolefag og leseformål krever sine spesielle lesemåter og strategier. Skolens leseopplæring må derfor foregå både i og på tvers av de ulike fagene og må vare langt ut over den første leseopplæringen på småtrinnet.
  Lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om å styrke elevenes leseferdigheter. En intensivert leseperiode i fellesundervisningen, et såkalt klasselesekurs, kan være måten å gjøre det på.

  Denne boka gir en beskrivelse av innhold og gjennomføring av slike lesekurs, med forankring i teorier om språk, lesing og læring. Lesekurs i klassen passer for alle trinn på barnetrinnet, med tilpasninger til de laveste trinnene og for elever med ulike utfordringer.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 22.11.2021
  • ISBN 9788249221783
  • Trinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål
 2. Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren

  Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren

  16.09.2021
  9788249221974
  Bokmål
  Mer informasjon om Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 439
  På lager
  Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  I en travel skolehverdag er det lett at elevmedvirkning blir noe som bare blir stående i skolens planer, og at det oppstår en kløft mellom det som er ønskelig og det som faktisk skjer i praksis. Dermed opplever kanskje elevene at de ikke har noen reell innflytelse på skolen og undervisningen.
  Å involvere elevene blir et viktig prinsipp framover, og vi må tenke bredere enn bare elevrådsarbeid og elevinvolvering i friminuttsaktiviteter.
  Elevmedvirkning betyr ikke bare at elevene kan si sin mening, men også at de har rett til å medvirke og å kunne påvirke det som angår dem på skolen.
  Hvordan få dette til i praksis? Denne boka vil på en lettfattelig måte presentere ulike aktiviteter og tips som lærere kan bruke for å legge til rette for elevmedvirkning i klassen, og dermed sørge for at eleven får delta i beslutninger som gjelder egen faglig og sosial læring.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 16.09.2021
  • ISBN 9788249221974
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 120
  • Målform Bokmål
 3. Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren

  Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren

  31.03.2021
  9788249221776
  Bokmål
  Mer informasjon om Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 439
  På lager
  Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Læringssstrategier i praksis -Håndbok for læreren
  Lese- og læringsstrategier er viktigere enn noensinne. Våre elever leser betydelig mindre enn tidligere generasjoner, samtidig som dagens leseutfordringer er langt mer omfattende. Det forventes at elevene skal kunne vurdere, tolke og forstå bla. tabeller, kart, grafer, diagrammer og nyhetsgrafikk. Dessuten skal de ha strategier for effektiv lesing av skjermtekster og sammensatte tekster. Ingen lett oppgave! Denne boken er en lettfattelig, oversiktlig og praktisk håndbok i lese- og læringsstrategier, med grundig gjennomgang av hvorfor og hvordan de ulike strategiene kan brukes.
  Læringsstrategier i praksis er en revidert utgave av boken Lese for å lære, utvidet og tilpasset ny læreplan.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 31.03.2021
  • ISBN 9788249221776
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål
 4. Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren

  Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren

  01.03.2021
  9788249221769
  Bokmål
  Mer informasjon om Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 365
  På lager
  Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Underveisvurdering i praksis
  Den nye læreplanen legger opp til at vi kan se på vurdering i skolen med nye briller og underveisvurdering er gjennomgangstonen. Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene og gi motivasjon for videre læring gjennom hele skoleløpet.
  Denne boka presenterer en mengde ulike aktiviteter og tips som du kan bruke i klassen for å legge til rette for gode underveisvurderinger. Her finner du bla. kapitler om læringsfremmende underveisvurdering, egenvurdering, mappevurdering, hverandrevurdering og samarbeidsaktiviteter. Passer for lærere på alle trinn/nivåer.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.03.2021
  • ISBN 9788249221769
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 120
  • Målform Bokmål
Oppdaterer... Oppdaterer...