Håndbok for læreren

Håndbok for læreren

Ny serie med praktiske, lettleste og oversiktlige håndbøker for lærere.

Håndbok for læreren-serien tar for seg  ulike populære temaer, det være seg en didaktisk metode, en velkjent pedagogisk utfordring eller rett og slett tips til bedre undervisning.

Håndbok for læreren-serien er ment å være lettfattelig slik at man orker å lese bøkene etter en lang skoledag, og så praksisnær at du skal kunne bruke det du leser rett inn i klasserommet dagen etterpå.

Alle bøkene i serien  innholder– i tillegg til aktiviteter og gode råd– en kort teoretisk innledning samt kopioriginaler på både bokmål og nynorsk.

Håndbok for læreren-serien består foreløpig av disse, men flere er på vei!

 • Samarbeidslæring i praksis
 • Brain Breaks i klassen
 • Gnisninger i klassen?
 • Uteskole i praksis
 • Livsmestring i klassen
 • Underveisvurdering i praksis 
 • Læringsstrategier i praksis
 • Elevmedvirkning i praksis
 • Kreativ prosesser i praksis
 • Lesekurs i klassen

LAST GRATIS NED:

Uteskole i praksis: Sammenheng med læreplanmål (LK20)
Livsmestring i klassen: Sammenheng med læreplanmål (LK20)

Korrekt versjon, plansje side 7 (fra boken Kreative prosesser).

SE WEBINAR:
Uteskole om vinteren
Ta med fagene ut

Se Teamsmøte:
Lesekurs i klassen med Vigdis Refsahl

 

 

 

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

10 treff i Håndbok for læreren

Visning Rutenett Liste
Produkter - klikk på produktet for å bla i boken
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren

  Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren

  06.12.2021
  9788249221783
  Bokmål
  Mer informasjon om Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 365
  På lager
  Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Lesing er en grunnleggende og fagovergripende ferdighet med sine bestemte deler og utfordringer, samtidig som ulike type tekster, skolefag og leseformål krever sine spesielle lesemåter og strategier. Skolens leseopplæring må derfor foregå både i og på tvers av de ulike fagene og må vare langt ut over den første leseopplæringen på småtrinnet.
  Lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om å styrke elevenes leseferdigheter. En intensivert leseperiode i fellesundervisningen, et såkalt klasselesekurs, kan være måten å gjøre det på.

  Denne boka gir en beskrivelse av innhold og gjennomføring av slike lesekurs, med forankring i teorier om språk, lesing og læring. Lesekurs i klassen passer for alle trinn på barnetrinnet, med tilpasninger til de laveste trinnene og for elever med ulike utfordringer.
                                                                                                                               

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 06.12.2021
  • ISBN 9788249221783
  • Trinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Innbinding Heftet
  • Sider 104
  • Målform Bokmål
 2. Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren

  Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren

  16.09.2021
  9788249221974
  Bokmål
  Mer informasjon om Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 439
  På lager
  Elevmedvirkning i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  I en travel skolehverdag er det lett at elevmedvirkning blir noe som bare blir stående i skolens planer, og at det oppstår en kløft mellom det som er ønskelig og det som faktisk skjer i praksis. Dermed opplever kanskje elevene at de ikke har noen reell innflytelse på skolen og undervisningen.
  Å involvere elevene blir et viktig prinsipp framover, og vi må tenke bredere enn bare elevrådsarbeid og elevinvolvering i friminuttsaktiviteter.
  Elevmedvirkning betyr ikke bare at elevene kan si sin mening, men også at de har rett til å medvirke og å kunne påvirke det som angår dem på skolen.
  Hvordan få dette til i praksis? Denne boka vil på en lettfattelig måte presentere ulike aktiviteter og tips som lærere kan bruke for å legge til rette for elevmedvirkning i klassen, og dermed sørge for at eleven får delta i beslutninger som gjelder egen faglig og sosial læring.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 16.09.2021
  • ISBN 9788249221974
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 120
  • Målform Bokmål
 3. Kreative prosesser i praksis – Håndbok for læreren

  Kreative prosesser i praksis – Håndbok for læreren

  06.09.2021
  9788249222001
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Kreative prosesser i praksis – Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 365
  På lager
  Kreative prosesser i praksis – Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Kreative metoder hjelper oss til å utforske ideer vi ellers ikke ville kommet på. Med denne boken kan du tilrettelegge for kreativ praksis i klasserommet.
  Kreative prosesser i praksis er en håndbok i praktisk idéutvikling. Der følger vi hele designprosessen, og jobbing i ulike faser står i fokus. De ulike trinnene og øvelsene skal hjelpe deg med å utvikle, bearbeide og gjøre ideene til virkelighet.
  I denne boken finner du mange og varierte øvelser som du kan bruke i klasserommet.
  Gjennom øvelsene vil elevene motiveres til å tenke annerledes enn de pleier. Å utvikle ideer er som en oppdagelsesreise: Man må bruke tid på prosessen, og man må tørre å stå i stegene.
  Det er også flere øvelser for å bygge et godt klassemiljø. For å skape et kreativt miljø, trengs det trygge elever. Å jobbe med disse øvelsene vil også være med på å øke elevenes konsentrasjon, kreativitet og motivasjon i fagene. Det er et fint avbrekk fra tradisjonell klasseromsundervisning.

  Kreative prosesser i praksis er skrevet med barneskolen som hovedmålgruppe, men den kan enkelt tilpasses eldre elever.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 06.09.2021
  • ISBN 9788249222001
  • Trinn 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • Innbinding Heftet
  • Sider 84
  • Målform Bokmål/Nynorsk
 4. Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren

  Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren

  31.03.2021
  9788249221776
  Bokmål
  Mer informasjon om Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 465
  På lager
  Læringsstrategier i praksis – Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Læringssstrategier i praksis -Håndbok for læreren
  Lese- og læringsstrategier er viktigere enn noensinne. Våre elever leser betydelig mindre enn tidligere generasjoner, samtidig som dagens leseutfordringer er langt mer omfattende. Det forventes at elevene skal kunne vurdere, tolke og forstå bla. tabeller, kart, grafer, diagrammer og nyhetsgrafikk. Dessuten skal de ha strategier for effektiv lesing av skjermtekster og sammensatte tekster. Ingen lett oppgave! Denne boken er en lettfattelig, oversiktlig og praktisk håndbok i lese- og læringsstrategier, med grundig gjennomgang av hvorfor og hvordan de ulike strategiene kan brukes.
  Læringsstrategier i praksis er en revidert utgave av boken Lese for å lære, utvidet og tilpasset ny læreplan.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 31.03.2021
  • ISBN 9788249221776
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål
 5. Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren

  Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren

  01.03.2021
  9788249221769
  Bokmål
  Mer informasjon om Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål
  kr 389
  På lager
  Underveisvurdering i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Underveisvurdering i praksis
  Den nye læreplanen legger opp til at vi kan se på vurdering i skolen med nye briller og underveisvurdering er gjennomgangstonen. Underveisvurdering skal bidra til bedre læring og utvikling hos elevene og gi motivasjon for videre læring gjennom hele skoleløpet.
  Denne boka presenterer en mengde ulike aktiviteter og tips som du kan bruke i klassen for å legge til rette for gode underveisvurderinger. Her finner du bla. kapitler om læringsfremmende underveisvurdering, egenvurdering, mappevurdering, hverandrevurdering og samarbeidsaktiviteter. Passer for lærere på alle trinn/nivåer.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.03.2021
  • ISBN 9788249221769
  • Trinn Alle
  • Innbinding Heftet
  • Sider 120
  • Målform Bokmål
 6. Livsmestring i klassen - Håndbok for læreren

  Livsmestring i klassen - Håndbok for læreren

  10.08.2020
  9788249221233
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Livsmestring i klassen - Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 465
  På lager
  Livsmestring i klassen - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Livsmestring i klassen gir lærere hjelp til å omsette i praksis læreplanens intensjoner og kompetansemål for dette viktige temaet. I tillegg til en innføring i hvordan og hvorfor undervise i livsmestring, inneholder boka et vell av praktiske aktiviteter og tips til gjennomføring.
  Livsmestring i klassen er skrevet med barneskolen som hovedmålgruppe, men mye kan enkelt tilpasses eldre elever.

  Livsmestring i klassen er en bok i Håndbok for læreren-serien.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 10.08.2020
  • ISBN 9788249221233
  • Trinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel Håndbok for læreren
 7. Uteskole i praksis - Håndbok for læreren

  Uteskole i praksis - Håndbok for læreren

  03.08.2020
  9788249221226
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Uteskole i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 465
  På lager
  Uteskole i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Å bruke uteskole som læringsarena gir et stort læringsutbytte, både faglig og sosialt. Når vi forlater skolens fire vegger forlater vi også den tradisjonelle klasseromsundervisningen til fordel for en praktisk, utforskende og aktiv opplæring. Lokalmiljøet blir en ressurs i opplæringen og gir elevene konkrete og livsnære erfaringer.
  Uteskole i praksis er en oversiktlig og praktisk hjelp til hvordan og hvorfor undervise utendørs. I denne boken finner du over 50 ulike aktiviteter som du kan gjøre sammen med klassen din på uteskole enten du arbeider i førsteklasse eller på femtetrinn. Aktivitetene er organisert etter fag, og er tilpasset kompetansemålene i LK20 for 1. til 7. trinn.
  Aktivitetene kan brukes på ulike trinn, enkeltvis eller flere etter hverandre på samme dag, som ulike stasjoner. Det er også mulig å kombinere opplegg på en aktivitetsdag for hele trinnet eller hele skolen. Kombinasjonene er nesten uendelige!

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 03.08.2020
  • ISBN 9788249221226
  • Trinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SFO/AKS
  • Innbinding Heftet
  • Sider 120
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel Håndbok for læreren
 8. Gnisninger i klassen? - Håndbok for læreren

  Gnisninger i klassen? - Håndbok for læreren

  12.03.2020
  9788249220991
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Gnisninger i klassen? - Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 465
  På lager
  Gnisninger i klassen? - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Gnisninger i klassen? Håndbok for læreren
  Det er ikke mulig å unngå at det oppstår gnisninger i en elevgruppe, men mange konflikter kan forebygges ved hjelp av konstruktive samtaler og felles regler som elevene selv har vært med på å utforme.
  Gnisninger i klassen? inneholder fortellinger om dagligdagse problemer med høy gjenkjennelsesfaktor. Disse er ment som igangsettere for samtaler i klassen. I tillegg inneholder Gnisninger i klassen? diskusjonsspørsmål, aktiviteter og kopioriginaler til hvert kapittel. Kapitlene tar for seg situasjoner i skolehverdagen hvor det oftest oppstår gnisninger: i klasserommet når læreren er ute, på gangen, på toalettet, i gymgarderoben og i skolegården.
  Gnisninger i klassen? er i hovedsak beregnet på arbeid med elever i småskole og mellomtrinn, men kan enkelt tilpasses eldre elever.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 12.03.2020
  • ISBN 9788249220991
  • Trinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SFO/AKS
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel Håndbok for læreren
 9. Brain Breaks i klassen - Håndbok for læreren

  Brain Breaks i klassen - Håndbok for læreren

  17.02.2020
  9788249220793
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Brain Breaks i klassen - Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 389
  På lager
  Brain Breaks i klassen - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Brain Breaks i klassen er små aktivitetspauser i noen få minutter som bryter opp stillesittende skolearbeid med en eller annen form for fysisk bevegelse. Disse kjappe aktivitetene gir elevene fornyet energi, motivasjon og dermed bedre konsentrasjon for resten av skoledagen.
  En aktivitetspause skal være gøy og nedstressende og krever som oftest lite forberedelse og utstyr. Poenget er å gi elevene «hjernepauser» som kan bidra til økt læring og få kroppen i gang etter en periode med konsentrert jobbing.
  Brain Breaks i klassen gir deg et rikt bibliotek med morsomme aktiviteter som kan brukes av energiske elever i løpet av skoledagen. Aktivitetene er delt inn i tre hovedkategorier: De som har hovedfokus på bevegelse, de som har en faglig vri og kan innpasses direkte i undervisningen og de som i større grad trener samarbeid, samhold og kreativitet. I tillegg er det et eget kapittel med konkrete metodiske tips til gjennomføringen.
  Brain Breaks i klassen kan i prinsippet brukes når som helst og hvor som helst - inne og ute, og passer for elever i så å si alle aldre.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 17.02.2020
  • ISBN 9788249220793
  • Trinn 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SFO/AKS
  • Innbinding Heftet
  • Sider 80
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel Håndbok for læreren
 10. Samarbeidslæring i praksis - Håndbok for læreren

  Samarbeidslæring i praksis - Håndbok for læreren

  08.03.2019
  9788249220175
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Samarbeidslæring i praksis - Håndbok for læreren
  Bokmål/Nynorsk
  kr 465
  På lager
  Samarbeidslæring i praksis - Håndbok for læreren
  Skjul utvidet informasjon
  Denne håndboken er en praktisk støtte for deg som vil prøve samarbeidslæring (Cooperative Learning) i klasserommet ditt. Boken viser tydelig hvordan man kan bruke samarbeidsstrukturene i ulike fag og gir deg konkrete forslag til undervisningsopplegg.
  Cooperative Learning er en arbeidsmåte som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Ved at elevene samarbeider og drar nytte av hverandres kunnskaper, øker både måloppnåelsen og det sosiale samholdet - samtidig.
  Passer for lærere i hele grunnskolen.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 08.03.2019
  • ISBN 9788249220175
  • Trinn 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Påbygging, Vg1, Vg2, Vg3, Voksenopplæring
  • Innbinding Heftet
  • Sider 112
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel Håndbok for læreren
Oppdaterer... Oppdaterer...