Vekeord A

kr 215
Vekeord A øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, skrivemåten av kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd og ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil og regler for orddeling.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 21.07.2008
  • ISBN: 9788249200245
  • Trinn: 5
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 180
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: rettskriving