Vekeord 3

kr 215
Vekeord 3 øver blant annet vokaler og konsonanter, ord med æ-lyd og å-lyd, diftonger, høyfrekvente lydstridige småord, sammensatte ord, høyfrekvente ord med dobbelt konsonant, ord som begynner med sj-lyd, lange ord, ord med ng- og -nk, nesten like ord og ord med stum h. Elevene lærer også enkel alfabetisering. De fleste oppslagene har små vers med ordene som det øves på.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.01.2004
  • ISBN: 9788249200221
  • Trinn: 3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 48
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: rettskriving