Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid

kr 369
Mennesker som har hatt traumatiske erfaringer i oppveksten kan lett bli dratt tilbake til disse traumatiske opplevelsene fra fortiden gjennom såkalte «triggere». Fortiden kan således bli mer virkelig enn nåtiden. Noe som igjen kan bidra til uforståelige symptomer som hemmer livsutfoldelsen.

Denne boken bidrar med kunnskap om hvordan lidelser som følger av tidlige alvorlige relasjonstraumer, utvikler seg og viser hvordan miljøterapeutisk stabiliseringsarbeid kan bidra til å forhindre et innskrenket liv.

Erfaringsgrunnlaget som presenteres, er hentet fra Modum Bad, fra samarbeid med pasienter som strever med en kompleks dissosiativ lidelse på grunn av overveldende traumatiske hendelser i barne- og ungdomsårene.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 15.02.2021
  • ISBN: 9788215046532
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 220
  • Målform: Bokmål
  • Undertittel: 2. utgave