Tallflyt

kr 79 Prisen er eks. mva.
OBS: Minste ordre er 10 lisenser per skole.
Hva er Tallflyt?
Tallflyt er et digitalt læremiddel i matematikk som tar utgangspunkt i nyere forskning
om sammenhengen mellom matematikkinnlæring og automatisering av grunnfunksjoner
i matematikk. Metoden og oppgavetypene som ligger til grunn for Tallflyt er en effektiv måte å finne ut hvilket nivå den enkelte elev befinner seg på, og hvor læreren skal sette inn støtet for å sikre en god matematisk utvikling.

For liten tid brukt på repetisjoner på riktig nivå fører ofte til at elever raskt kan stoppe opp i sin matematiske utvikling. Tallflyt består av 83 nivåer og eleven må ha automatisert et nivå for å komme videre til neste nivå. Slik sikrer Tallflyt at eleven får tilstrekkelig mengdetrening i sin nærmeste utviklingssone og opplever mestring og flyt i arbeidet.

Hvem kan bruke Tallflyt?
Tallflyt er utviklet for et bredt spekter av elever som har mangelfulle grunnleggende regneferdigheter eller som, av ulike årsaker, har innlæringsvansker i matematikk.

Oppgavene i Tallflyt er språkuavhengige og presenteres uten tekst og lyd. Læremiddelet sikrer mestring på tross av vansker knyttet til språkforståelse, leseferdigheter, skriveferdigheter, oppmerksomhet, konsentrasjon, hørsel, tale og motorikk.

Tallflyt er tilrettelagt brukere med kognitive og fysiske vansker og kan kobles til assisterende teknologi (brytere, øyestyring). Læremiddelet kan brukes på både PC og nettbrett.

Lærervisning
I lærervisningen får læreren oversikt over alle elevene og hvilke områder hver elev mestrer og har tilstrekkelig flyt. Dersom en elev har for mange repetisjoner og strever med å komme videre fra et nivå, vil læreren få et varsel i lærervisningen og en lenke til en veiledning med konkrete tiltak og nedlastbare kopiark som er tilpasset det aktuelle nivået.

Forfattere - teoridel, metode og innhold: Sven Lindbäck, Morten Nytvedt, Arngeir Skyttermyr

Læremiddelet er utviklet med støtte fra Udir.

Lisensperioden varer frem til enten 31. august i det påfølgende året (for bestilling gjort etter 1. april) eller 31. august i inneværende år (for bestilling gjort før 1. april).

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.11.2019
  • ISBN: 9788249219889
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Digital
  • Innbinding: Lisens
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: Én enkeltlisens i et skoleår