START Lesing og skriving i fagene

kr 229
START Lesing og skriving i fagene er ei bok som vil gi elevene trening i å lese og skrive fagtekster. Tekstene gir også trening i utvikling av muntlig kompetanse gjennom gode spørsmål til refleksjon og diskusjon i hel klasse eller mindre grupper.
START Lesing og skriving i fagene tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.
Tekstene i boka vil kunne ruste elevene til å møte mangfoldet av teksttyper innen faglig lesing. Elevene vil også få erfaring med og kunnskap om hvordan blant annet fotnoter, tabeller og diagram kan leses.
Boka er på 40 sider og inneholder to modelleringstekster og 16 fagtekster hvor lese- og skrivefokuset er fordelt likt.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 20.03.2013
  • ISBN: 9788249215867
  • Trinn: 3, 4, 5, Voksenopplæring
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 48
  • Målform: Bokmål