Spire 3 Samfunnsfag-Nyn

kr 149
Spire er ein serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med ei praktisk og
undersøkjande tilnærming til faget, samtidig som dei legg stor vekt
på lesing og leseforståing.
Oppgåvene og aktivitetane i bøkene er varierte og legg opp til at
elevane skal diskutere, undersøkje, samarbeide, fundere, lage, lese,
teikne og skrive. Det også ei fyldig lærarrettleiing til kvart steg.
Spire inneheld:
* Førlesingsoppgåver som aktiviserer og motiverer
* Tydelege læringsmål
* Varierte lesetekstar
* Varierte og morosame oppgåver og aktivitetar
* Aktivitetar som styrkjer grunnleggjande dugleikar
* Lærarrettleiing med kopioriginalar og tips til fl eire aktivitetar
* Spel og kapittelprøver til oppsummering og undervegsvurdering

Boka inngår i Spire-serien, som samla dekkjer hovudområda i naturfag
og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
Spire samfunnsfag kan brukast saman med - eller uavhengig av
- Spire naturfag-serien.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 08.03.2017
  • ISBN: 9788249218592
  • Trinn: 3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 64
  • Målform: Nynorsk