Spire 3 Samfunnsfag

Samfunnsfag for småskoletrinnet
kr 169
Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag som legge vekt på å skape en aktive undervisning. Varierte innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer.

Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.

Spire samfunnsfag inneholder:
* Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
* Varierte lesetekster
* Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
* Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
* Lærerveiledning med kopiark og tips til ytterligere aktiviteter

Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker kompetansemålene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 14.10.2021
  • ISBN: 9788249221820
  • Trinn: 3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 64
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: Samfunnsfag for småskoletrinnet