Spire 3 Naturfag

Naturfag for småskoletrinnet
kr 169
Spire naturfag er en serie arbeidsbøker som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Fagtekster og varierte innfallsvinkler gir innhold til naturfaglige begreper og fenomener, som gir et godt grunnlag for videre læring.

Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å undre seg, diskutere, lese, formulere enkle hypoteser, utforske, erfare, skrive, tegne og lage. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr. De er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.

Lærerveiledningene inneholder tips, fargerike kopiark, og ytterligere ideer til undervisningen.

Spire 3 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan.

Spire Naturfag og Spire Samfunnsfag kan brukes sammen, eller uavhengig av hverandre.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 29.08.2021
  • ISBN: 9788249220649
  • Trinn: 3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 64
  • Målform: Bokmål
  • Undertittel: Naturfag for småskoletrinnet