Spire 2 samfunnsfag

Samfunnsfag for småskuletrinnet
kr 149
Spire er ei serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med ei praktisk og undersøkjande tilnærming til faget, samstundes som bøkene òg vektlegg lesing og leseforståing. Oppgåvene og aktivitetane i bøkene er varierte og legg opp til at elevane skal utforske, diskutere, samarbeide, fundere, lage, lese, teikne og skrive.

Boka inngår i Spireserien i naturfag og samfunnsfag for 1.¿ 4.trinn.

Spire 2 samfunnsfag kjem i løpet av hausten 2018.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.06.2020
  • ISBN: 9788249219940
  • Trinn: 2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 56
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: Samfunnsfag for småskuletrinnet