Spire 1 Samfunnsfag

Samfunnsfag for småskuletrinnet
kr 159
Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag som legger vekt på å skape en aktiv undervisning. Varierte innfallsvinkler gir et godt utgangspunkt for samtaler og diskusjoner omkring aktuelle samfunnsfaglige temaer.
Dette gir elevene et solid grunnlag for videre læring.
Elevene vil gjennom arbeidet med boka få muligheten til å reflektere, diskutere, lese, utforske ulike problemstillinger, erfare, skrive, tegne og lage.

Spire 1 Samfunnsfag gir læreren gode muligheter til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Elevboka inneholder forslag til hvordan læreren kan angripe de ulike aktivitetene slik at elevene kan møte oppgavene på sitt mestringsnivå.

Lærerveiledningen inneholder tips, fargerike kopiark og ytterligere ideer til undervisningen.

Spire 1 Samfunnsfag dekker kompetansemål etter 2. trinn i KL20. Boka kan brukes sammen med Spire 1 Naturfag, men kan også brukes uavhengig av denne.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.09.2020
  • ISBN: 9788249220564
  • Trinn: 1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 42
  • Målform: Nynorsk
  • Undertittel: Samfunnsfag for småskuletrinnet