Spire 1 Samfunnsfag

Samfunnsfag for småskoletrinnet
kr 159
Spire 1 Samfunnsfag har en praktisk og undersøkende tilnærming til faget.
Tekstene er varierte og legger opp til samtaler og diskusjoner. Elevene får gjennom ulike samtaleaktiviteter og dilemmaoppgaver mulighet til å reflektere omkring situasjoner de kan kjenne seg igjen i.

Spire 1 Samfunnsfag inneholder et vell av varierte oppgaver og aktiviteter som legger
til rette for at elevene må samarbeide, utforske, lage, lese, tegne og skrive - helt i tråd med ny læreplan.
Spire 1 Samfunnsfag og Spire 2 Samfunnsfag dekker den nye læreplanens mål etter 2. trinn.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.09.2020
  • ISBN: 9788249220557
  • Trinn: 1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 32
  • Målform: Bokmål
  • Undertittel: Samfunnsfag for småskoletrinnet