Skriving i begynneropplæringen – en praktisk innføring

kr 399
I denne boka presenteres over 30 meningsfulle skriveaktiviteter for elever på 1.-2. trinn. Aktivitetene har som mål at elevene skal få oppleve mening, mestring og motivasjon. I tillegg blir det gitt råd om bokstavlæring og planlegging og gjennomføring av skriveoppdrag.
For å støtte læreren er det laget konkrete lærerveiledninger som viser hvordan læreren kan lede elevene gjennom en skriveprosess. Boka har i tillegg modelltekster og konkrete skriverammer som kan være en støtte i arbeidet.
Forfatterne, Iris Hansson Myran, Marita Byberg Johansen, Anne Holten Kvistad, Kathrine Vik Tollaksen og Gustaf B. Skar, er ansatt ved Skrivesenteret. Dette sier de om boka: «Denne boka kom til fordi vi så gjerne ville dele skriveaktiviteter som Skrivesenteret gjennom mange år har utviklet for å støtte lærere i arbeidet med skriving i begynneropplæringen. Noen av aktivitetene er «klassikere», mens andre er nye og spesiallagde til forskningsprosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS-prosjektet).»

Gi elevene dine økt skriveengasjement, skriveglede og en funksjonell og meningsfull skriveopplæring!

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.08.2021
  • ISBN: 9788249221875
  • Trinn: 1, 2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 160
  • Målform: Bokmål