Denne populære serien tar for seg ulike temaer, det være seg en didaktisk metode, en velkjent pedagogisk utfordring eller rett og slett tips til bedre undervisning. Praktisk, lettlest og nyttig i skolehverdagen.


Spire er en serie bøker i naturfag og samfunnsfag for småskolen. Felles for alle bøkene i serien er en elevaktiviserende metode og en variert tilnærming til de ulike temaene innenfor fagene.

 

Ønsker du en gjennomgang av et verk, en serie, en bok eller et digitalt produkt, kan vi tilby et spesialtilpasset opplegg gjennom Teams, rettet mot din skole eller barnehage. Møtet er gratis.