Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt

Øyvind Olsholt (f. 1963) er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo. Etter noen år som filosofilærer startet han Barne- og ungdomsfilosofene ANS sammen med filosofektefelle Ariane Schjelderup. Han utga prisvinnerboken «Filosofi i skolen» i 1999, og var medforfatter til boken «Filosofiske samtaler i barnehagen» i 2008.
Olsholt har jobbet med filosofi med barn siden 1998, og har siden vært tilknyttet en rekke skoler, barnehager og institusjoner på prosjektbasis.