Nye ord 1 - norsk for nybyrjarar

kr 215
Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Bok 1 fokuserer på den viktigste arenaen for den første norskopplæringen: skolen og klasserommet.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 08.08.2012
  • ISBN: 9788249216215
  • Trinn: 1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 40
  • Målform: Nynorsk