Handlekurv


Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig. Elevene utvikler gradvis ortografiske ferdigheter basert på rettskrivingsregler og forståelse for at grammatiske former påvirker skrivemåten. Rettskriving er et viktig ledd i utviklingen av en helhetlig skrivekompetanse.

Ukas ord behandler de viktigste rettskrivingsreglene og trener dem gjennom kjente, høyfrekvente ord tilpasset det aktuelle trinnet. Ukas ord er laget ut fra en helhetlig plan for rettskriving for elever på barnetrinnet og mellomtrinnet.

Oppgavene i Ukas ord er varierte, men hvert oppslag har samme oppbygning og følger samme arbeidsgang. Bøkene blir derfor fort selvinstruerende for elevene. Ukas ord passer både til skolearbeid og hjemmearbeid. Bøkene passer også meget godt for spesialundervisning og for elever med norsk som andrespråk.

Hver bok i serien Ukas ord inneholder ca. 22 oppslag. Hvert oppslag presenterer nye ord som har noe sentralt felles. De følger samme rettskrivingsregler eller er på annen måte knyttet til hverandre under en felles overskrift. I hvert oppslag får elevene brukt ordene i mange varierte og meningsfulle sammenhenger, og de blir gradvis bevisst hvilke rettskrivingsregler som gjelder. Rettskrivingsreglene vies større oppmerksomhet for hvert klassetrinn. Ukas ord avsluttes med en kort repetisjonsdel. I hver bok er det også en enkel, men instruktiv lærerveiledning.

Bøkene egner seg godt til stasjonsundervisning.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249200238
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Ukas ord A

Ukas ord A øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, skrivemåten av kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd og ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil og regler for orddeling.

Pris

kr 205

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 5. trinn
ISBN 9788249200238
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: bm
ISBN: 9788249207138
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Ukas ord B

Ukas ord B øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, ulike skrivemåter for kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd, ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil, regler for orddeling.

Pris

kr 205

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 6. trinn
ISBN 9788249207138
Forfattere Unn Elisabeth Rindal
Målform: bm
ISBN: 9788249207152
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Ukas ord C

Ukas ord C øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, ulike skrivemåter for kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd, ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil, regler for orddeling.

Pris

kr 205

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 7. trinn
ISBN 9788249207152
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249200245
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Vekeord A

Vekeord A øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, skrivemåten av kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd og ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil og regler for orddeling.

Pris

kr 205

Sider 180
Komponenttype GAN bok
Trinn 5. trinn
ISBN 9788249200245
Forfattere Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249207145
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Vekeord B

Vekeord B øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, ulike skrivemåter for kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd, ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil, regler for orddeling.

Pris

kr 205

Komponenttype GAN bok
Trinn 6. trinn
ISBN 9788249207145
Forfattere Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249207169
Veil.pris:

kr 205

Ukas ord 5-7

Vekeord C

Vekeord C øver blant annet forenkling av dobbelt konsonant, sammensatte ord med en ekstra e eller s, ulike skrivemåter for kj-lyd, sj-lyd, kj-lyd, ng-lyd, ulike typer fremmedord, erstatningsord, temaord, forkortelser, ord med forstavelsene in- og inn-, ord med aksent, ord vi ofte skriver feil, regler for orddeling.

Pris

kr 205

Komponenttype GAN bok
Trinn 7. trinn
ISBN 9788249207169
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x