Handlekurv


Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig. Elevene utvikler gradvis ortografiske ferdigheter basert på rettskrivingsregler og forståelse for at grammatiske former påvirker skrivemåten. Rettskriving er et viktig ledd i utviklingen av en helhetlig skrivekompetanse.

Ukas ord behandler de viktigste rettskrivingsreglene og trener dem gjennom kjente, høyfrekvente ord tilpasset det aktuelle trinnet. Ukas ord er laget ut fra en helhetlig plan for rettskriving for elever på barnetrinnet og mellomtrinnet.

Oppgavene i Ukas ord er varierte, men hvert oppslag har samme oppbygning og følger samme arbeidsgang. Bøkene blir derfor fort selvinstruerende for elevene. Ukas ord passer både til skolearbeid og hjemmearbeid. Bøkene passer også meget godt for spesialundervisning og for elever med norsk som andrespråk.

Hver bok i serien Ukas ord inneholder ca. 22 oppslag. Hvert oppslag presenterer nye ord som har noe sentralt felles. De følger samme rettskrivingsregler eller er på annen måte knyttet til hverandre under en felles overskrift. I hvert oppslag får elevene brukt ordene i mange varierte og meningsfulle sammenhenger, og de blir gradvis bevisst hvilke rettskrivingsregler som gjelder. Rettskrivingsreglene vies større oppmerksomhet for hvert klassetrinn. Ukas ord avsluttes med en kort repetisjonsdel. I hver bok er det også en enkel, men instruktiv lærerveiledning.

Bøkene egner seg godt til stasjonsundervisning.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249213740
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

UKAS ORD 1

UKAS ORD 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

Denne utgaven har store bokstaver.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788249213740
Forfattere Hanne Solem
Målform: bm
ISBN: 9788249213726
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Ukas ord 1

UKAS ORD 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

Denne utgaven har små bokstaver.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788249213726
Forfattere Hanne Solem
Målform: bm
ISBN: 9788249208364
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Ukas ord 2

Ukas ord 2 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves seks ord som har noe felles, blant annet ord som begynner med stemt eller ustemt bokstavlyd, ord som rimer og ord med spesielle konsonantforbindelser.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner, dette styrker begrepsinnlæringen.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788249208364
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: bm
ISBN: 9788249204342
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Ukas ord 3

Ukas ord 3 øver blant annet vokaler og konsonanter, ord med æ-lyd og å-lyd, diftonger, høyfrekvente lydstridige småord, sammensatte ord, høyfrekvente ord med dobbelt konsonant, ord som begynner med sj-lyd, lange ord, ord med ng- og -nk, nesten like ord og ord med stum h. Elevene lærer også enkel alfabetisering. De fleste oppslagene har små vers med ordene som det øves på.

Pris

kr 195

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788249204342
Forfattere Unn Elisabeth Rindal
Målform: bm
ISBN: 9788249200795
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Ukas ord 4

Ukas ord 4 øver blant annet ord med dobbelt konsonant, kort og lang vokallyd, diftonger, ord som begynner med sj-lyd og kj-lyd, ord med j-lyd, ord som begynner med stum h, ord som slutter på stum g og stum d, ord med gn-, ng- og -nk og sammensatte ord. Elevene trener også alfabetisering. Hvert oppslag har et ordtak med noen av ordene som det øves på.

Pris

kr 195

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788249200795
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249213764
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

VEKEORD 1

VEKEORD 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

Denne utgaven har store bokstaver.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788249213764
Forfattere Hanne Solem
Målform: nyn
ISBN: 9788249213757
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Vekeord 1

Vekeord 1 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves fire enkle, lydrette ord gjennom morsomme og varierte oppgaver. Samtidig repeteres ord fra tidligere oppslag. Det er en fordel å arbeide med kapitlene i kronologisk rekkefølge.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner. Dette letter leseforståelsen og begrepsinnlæringen.

Denne utgaven har små bokstaver.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788249213757
Forfattere Hanne Solem
Målform: nyn
ISBN: 9788249208371
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Vekeord 2

Vekeord 2 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves seks ord som har noe felles, blant annet ord som begynner med stemt eller ustemt bokstavlyd, ord som rimer og ord med spesielle konsonantforbindelser.

Ordene er konkretisert gjennom tydelige og fargerike illustrasjoner, dette styrker begrepsinnlæringen.

Pris

kr 195

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 2. trinn
ISBN 9788249208371
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249200221
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Vekeord 3

Vekeord 3 øver blant annet vokaler og konsonanter, ord med æ-lyd og å-lyd, diftonger, høyfrekvente lydstridige småord, sammensatte ord, høyfrekvente ord med dobbelt konsonant, ord som begynner med sj-lyd, lange ord, ord med ng- og -nk, nesten like ord og ord med stum h. Elevene lærer også enkel alfabetisering. De fleste oppslagene har små vers med ordene som det øves på.

Pris

kr 195

Komponenttype GAN bok
Trinn 3. trinn
ISBN 9788249200221
Forfattere Unn Elisabeth Rindal
Målform: nyn
ISBN: 9788249200818
Veil.pris:

kr 195

Ukas ord 1-4

Vekeord 4

Vekeord 4 øver blant annet ord med dobbelt konsonant, kort og lang vokallyd, diftonger, ord som begynner med sj-lyd og kj-lyd, ord med j-lyd, ord som begynner med stum h, ord som slutter på stum g og stum d, ord med gn-, ng- og -nk og sammensatte ord. Elevene trener også alfabetisering. Hvert oppslag har et ordtak med noen av ordene som det øves på.

Pris

kr 195

Sider 80
Komponenttype GAN bok
Trinn 4. trinn
ISBN 9788249200818
Forfattere Hanne Solem
Unn Elisabeth Rindal
Målform: b/n
ISBN: 9788249214334
Veil.pris:

kr 524

Ukas ord 1-4

Ukas ord 1 KORT

Ukas ord 1 KORT er en samling bildekort, ordkort og bokstavkort som øver enkle og lydrette ord på en spennende og annerledes måte. Kortene er tilpasset elever i den tidlige fasen av lese- og skriveopplæringen. Ukas ord 1 KORT danner utgangspunkt for en rekke morsomme og varierte aktiviteter og spill som kan gjøres alene, i par eller i gruppe. Svært velegnet til stasjonsundervisning. Ordkortene og bildekortene tilsvarer ordene og illustrasjonene elevene møter i boka Ukas ord 1 / Vekeord 1.

Pris

kr 524

Sider 60
Komponenttype GAN bok
Trinn 1. trinn
ISBN 9788249214334
Forfattere Hanne Solem

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x