TEMA er hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen: Tall/algebra, geometri, måling og statistikk.

TEMA har en variert og aktivitetsorientert innfallsvinkel. I tillegg til tradisjonelle oppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og ulike praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, samarbeid og matematiske samtaler på en enkel og lettfattelig måte. Hvert kapittel starter med oversikt over hvilke mål elevene jobber med og avsluttes med en enkel vurderingsrute hvor elevene kan, sammen med læreren eller hjemmet, vurdere sin egen måloppnåelse.


  • Heftene kan brukes til innlæring, øving og/eller repetisjon av et tema
  • Nyttig for elever som trenger mer påfyll, men på en annen måte
  • Nyttig for elever som har behov for alternative innfallsvinkler

Elever er ulike og lærer på forskjellige måter. De viser også sin læring på ulike måter: Noen viser sin kompetanse gjennom praktiske aktiviteter, noen viser det gjennom samtalen mens andre igjen fortrekker å tegne eller skrive. Med TEMA kan elevene arbeide med samme tema samtidig, men arbeide og oppnå målene på ulike måter og til ulik tid. 

TEMA Idéhefter gir gode tips til ytterligere aktiviteter og hvordan læreren kan utvide de enkelte oppgavene og gjøre dem om til spill og praktiske aktiviteter. Heftene til sammen dekker læringsmålene 1.– 4. trinn i henhold til K06.

Tema start: Beregnet til den første opplæringen i faget. Fokus på sortering, kategorisering, telling og tallforståelse. 
Tema A tall: 1. – 2. trinn
Tema B og C tall: 3. – 4. trinn
Tema A måling: 1. – 2. trinn
Tema B måling: 3. – 4. trinn
Tema A geometri: 1. – 2. trinn 
Tema B geometri: 3. – 4. trinn 
Tema statistikk: 1. – 4. trinn

Last ned Tema statistikk idéhefte her.

Tema C tal (nyn) er utsolgt fra forlaget, last derfor boken gratis ned her

Tema A måling (nyn) er utsolgt fra forlaget, last derfor boken gratis ned her

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249217489
Veil.pris:

kr 329

Tema

Idéhefte Tema start / Tema A tall

Pris

kr 329

Sider 80
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217489
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249218219
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema A geometri

TEMA geometri tar for seg geometriske former, symmetri, mønstre og to-og tredimensjonalitet.

Pris

kr 165

Sider 54
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249218219
Forfattere Kjersti Fremstad
Anette Heiberg
Målform: bm
ISBN: 9788249218103
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema A måling

Tema er en serie hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen.
Heftene inviterer til variasjon i undervisningen på en enkel og lettfattelig måte.
I tillegg til tradisjonelle øvingsoppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og
ulike praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, samarbeid og matematiske samtaler.
Tema A og B måling tar for seg hovedområdet måling.
Tema A måling er i hovedsak beregnet på 1.-2. trinn
Tema B måling er i hovedsak beregnet til 3.-4. trinn

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788249218103
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249216550
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema A tall Matematikk for småskolen

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249216550
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249218226
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B geometri

TEMA geometri tar for seg geometriske former, symmetri, mønstre og to-og tredimensjonalitet.

Pris

kr 165

Sider 54
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218226
Forfattere Kjersti Fremstad
Anette Heiberg
Målform: bm
ISBN: 9788249218127
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B måling

Tema er hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen.
Heftene inviterer til variasjon i undervisningen på en enkel og lettfattelig måte.
I tillegg til tradisjonelle øvingsoppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og
ulike praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, samarbeid og matematiske samtaler.
Tema A og B måling tar for seg hovedområdet måling.
Tema A måling er i hovedsak beregnet på 1.-2. trinn
Tema B måling er i hovedsak beregnet til 3.-4. trinn

Pris

kr 165

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218127
Målform: bm
ISBN: 9788249216567
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B tall Matematikk for småskolen

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249216567
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249217410
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema C tall Matematikk for småskolen

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249217410
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249216543
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema Start Matematikk for småskolen

Pris

kr 165

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249216543
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: bm
ISBN: 9788249218257
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema statistikk

Tema Statistikk er lagt opp etter kompetansemålene etter 2 og 4.trinn (K06) innenfor
hovedområdet statistikk.

Pris

kr 165

Sider 32
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218257
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: nyn
ISBN: 9788249218233
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema A geometri

TEMA geometri tar for seg geometriske former, symmetri, mønstre og to-og tredimensjonalitet.

Pris

kr 165

Sider 54
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249218233
Målform: nyn
ISBN: 9788249218110
Veil.pris:

kr 165

Ikke på lager
Tema

Tema A måling

Tema A måling, nynorsk: finnes ikke på lager. Kan lastes gratis ned fra gan.aschehoug.no/ressurser

Pris

kr 165

Sider 54
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788249218110
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: nyn
ISBN: 9788249216604
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema A tal Matematikk for småskulen

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249216604
Målform: nyn
ISBN: 9788249218240
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B geometri

TEMA geometri tar for seg geometriske former, symmetri, mønstre og to-og tredimensjonalitet.

Pris

kr 165

Sider 54
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218240
Målform: nyn
ISBN: 9788249218134
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B måling nynorsk

Tema er en serie hefter i matematikk som tar for seg ett hovedområde i faget om gangen.
Heftene inviterer til variasjon i undervisningen på en enkel og lettfattelig måte.
I tillegg til tradisjonelle øvingsoppgaver nærmer man seg de ulike temaene gjennom lek, spill og
ulike praktiske aktiviteter som inviterer til differensiering, samarbeid og matematiske samtaler.
Tema A og B måling tar for seg hovedområdet måling.
Tema A måling er i hovedsak beregnet på 1.-2. trinn
Tema B måling er i hovedsak beregnet til 3.-4. trinn

Pris

kr 165

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218134
Målform: nyn
ISBN: 9788249216611
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema B tal Matematikk for småskulen

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249216611
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth
Målform: nyn
ISBN: 9788249217427
Veil.pris:

kr 165

Ikke på lager
Tema

Tema C tal Matematikk for småskulen

Tema C tal, nynorsk: Finnes ikke på lager. Kan lastes gratis ned fra gan.aschehoug.no/ressurser

Pris

kr 165

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249217427
Målform: nyn
ISBN: 9788249218264
Veil.pris:

kr 165

Tema

Tema statistikk

Tema Statistikk er lagt opp etter kompetansemålene etter 2 og 4.trinn (K06) innenfor
hovedområdet statistikk.

Pris

kr 165

Sider 32
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218264
Målform: b/n
ISBN: 9788249218066
Veil.pris:

kr 329

Tema

Idéhefte Tema B og C tall

Pris

kr 329

Sider 80
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218066
Målform: b/n
ISBN: 9788249218141
Veil.pris:

kr 329

Tema

Tema A og B måling Idéhefte

Pris

kr 329

Sider 80
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788249218141
Målform: b/n
ISBN: 9788249218899
Veil.pris:

kr 335

Tema

Idéhefte Tema A og B geometri

Idéhefte Tema A og B geometri er et konkret hjelpemiddel for deg som underviser i
matematikk på småskoletrinnet og gir deg tips og idéer til hvordan man med enkle grep
kan gi matematikken en praktisk vinkling.
Elevheftene Tema A geometri og Tema B geometri inngår i en serie matematikkhefter som
tar for seg ett hovedområde i faget om gangen. Heftene er bygget opp omkring de ulike
hovedområdene innenfor matematikk: Tall, geometri, måling og statistikk.
Heftene kan brukes hver for seg.

Pris

kr 335

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218899
Forfattere Kjersti Fremstad
Carl Kristian Kjølseth

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x