Hva er Tallflyt?
Tallflyt er et digitalt læremiddel i matematikk som tar utgangspunkt i nyere forskning
om sammenhengen mellom matematikkinnlæring og automatisering av grunnfunksjoner
i matematikk. Metoden og oppgavetypene som ligger til grunn for Tallflyt er en effektiv måte å finne ut hvilket nivå den enkelte elev befinner seg på, og hvor læreren skal sette inn støtet for å sikre en god matematisk utvikling.

For liten tid brukt på repetisjoner på riktig nivå fører ofte til at elever raskt kan stoppe opp
i sin matematiske utvikling. Tallflyt består av 83 nivåer og eleven må ha automatisert et nivå for å komme videre til neste nivå. Slik sikrer Tallflyt at eleven får tilstrekkelig mengdetrening i sin nærmeste utviklingssone og opplever mestring og flyt i arbeidet.

Hvem kan bruke Tallflyt?
Tallflyt er utviklet for et bredt spekter av elever som har mangelfulle grunnleggende regneferdigheter eller som, av ulike årsaker, har innlæringsvansker i matematikk.

Oppgavene i Tallflyt er språkuavhengige og presenteres uten tekst og lyd. Læremiddelet sikrer mestring på tross av vansker knyttet til språkforståelse, leseferdigheter, skriveferdigheter, oppmerksomhet, konsentrasjon, hørsel, tale og motorikk.

Tallflyt er tilrettelagt brukere med kognitive og fysiske vansker og kan kobles til assisterende teknologi (brytere, øyestyring). Læremiddelet kan brukes på både PC og nettbrett.

Lærervisning
I lærervisningen får læreren oversikt over alle elevene og hvilke områder hver elev mestrer og har tilstrekkelig flyt. Dersom en elev har for mange repetisjoner og strever med å komme videre fra et nivå, vil læreren få et varsel i lærervisningen og en lenke til en veiledning med konkrete tiltak og nedlastbare kopiark som er tilpasset det aktuelle nivået.

Forfattere - teoridel, metode og innhold: Sven Lindbäck, Morten Nytvedt, Arngeir Skyttermyr. Læremiddelet er utviklet med støtte fra Udir.

 

Last ned brukermanual til Tallflyt herDigitale produkter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: GAN Nettsted
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2019
ISBN: 9788249219889
Veil.pris:

kr 2 500


Tallflyt

Tallflyt nettsted

Tallflyt er et digitalt læremiddel i matematikk som øver opp elevens evne til «tallflyt».
Tallflyt handler om å automatisere ferdigheter knyttet til grunnleggende tallbehandling innenfor områdene telling, gjenkjenning av mengder og de fire regneartene.
Tallflyt sikrer at eleven får tilstrekkelig mengdetrening i sin nærmeste utviklingssone og opplever mestring og flyt i arbeidet.

Pris

kr 2 500

Innbinding Nettsted
Komponenttype GAN Nettsted
ISBN 9788249219889

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x