Handlekurv


Flere og flere organiserer deler av undervisningen på småskoletrinnet som stasjonsundervisning. Særlig gjelder dette i klasser hvor man jobber med veiledet lesing på en av stasjonene. Vi lanserer nå et helt nytt system for denne typen undervisning. Hver modul kan brukes uavhengig av de andre, men sammen danner de en gjennomtenkt helhet hvis man velger å bruke alle, nemlig Stasjonsbyen!
Her er det stasjoner for lesing alene og i gruppe, skriving av bokstaver og små tekster, regning og forming. Enten klassen din arbeider med TIEY eller andre typer stasjonsundervisning: Stasjonsbyen har noe for alle!

Stasjonsbyen består foreløpig av disse stasjonene:

Sentralstasjonen

Sentralstasjonen
Sentralstasjonen er en praktisk lærerveiledning med massevis av ideer til hvordan man kan drive stasjonsundervisning! Her finner du en mengde forslag til oppstart og gjennomføring av timene, flere kopioriginaler til stasjonene, og plass i permen til det du selv samler av stasjonsmateriell etter hvert.

Regneraketten

Regneraketten 
Regneraketten består av et hefte med instruksjoner og matematiske oppgaver som kan stå oppslått foran elevene samt 12 plasthunder de kan bruke når de løser oppgavene. De fleste oppgavene krever at man samarbeider og funderer sammen i ei gruppe, men likevel er de utformet slik at også elever som ikke kan lese skal kunne være i stand til å oppfatte hva oppgaven går ut på. Regneraketten kommer i en flott eske.

Papirbåten

Papirbåten 
Papirbåten er en formingsstasjon hvor elevene arbeider med papir. Her skal elevene bl.a. lage en flott papirfigur til hver bokstav. Stasjonen består av et hefte med tydelige, visuelle instruksjoner som kan stå oppslått foran elevene. Maler til å kopiere på farget papir følger med.

ABC-toget

ABC-toget 
ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i rød bok (finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke) og så følger resten av alfabetet i blå bok (også den i to nivåer). Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.

Regleflyet

Regleflyet 
Å bruke rim, sanger og regler i arbeidet med den første lese- og skriveopplæringen, er en velprøvd metode. Regleflyet tilbyr et ferdig opplegg, hvor et dikt eller ei regle er valgt ut til hver bokstav. Diktet presenteres sammen med skrive- eller tegneoppgaver som elevene jobber med, avhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Her kombinerer vi lese- og skriveopplæring med kulturformidling!

Se også BOKBUSSEN. BOKBUSSEN er en del av Stasjonsbyen - et helhetlig opplegg for stasjonsundervisning på 1. trinn.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249217151
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Blå arbeidsbok nivå 1 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217151
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: bm
ISBN: 9788249217168
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Blå arbeidsbok nivå 2 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217168
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: bm
ISBN: 9788249215843
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Rød arbeidsbok nivå 1 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249215843
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: bm
ISBN: 9788249217144
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Rød arbeidsbok nivå 2 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217144
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: bm
ISBN: 9788249217120
Veil.pris:

kr 299

Stasjonsbyen

Regleflyet arbeidsbøker pk á 5 stk Lese- og skrivetrening

Å bruke rim, sanger og regler i arbeidet med den første lese- og skriveopplæringen, er en velprøvd metode. Regleflyet er arbeidsbøker som tilbyr et ferdig opplegg, hvor et dikt eller ei regle er valgt ut til hver bokstav. Diktet presenteres sammen med skrive- eller tegneoppgaver som elevene jobber med, avhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Her kombinerer vi lese- og skriveopplæring med kulturformidling!

 
Pris

kr 299

Sider 260
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217120
Forfattere Kathrine Wegge
Målform: nyn
ISBN: 9788249217182
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Blå arbeidsbok nivå 1 (nyn) Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217182
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: nyn
ISBN: 9788249217199
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Blå arbeidsbok nivå 2 (nyn) Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217199
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: nyn
ISBN: 9788249217106
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Raud arbeidsbok nivå 1 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 52
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217106
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: nyn
ISBN: 9788249217175
Veil.pris:

kr 125

Stasjonsbyen

ABC-toget Raud arbeidsbok nivå 2 Bokstav- og skrivetrening

ABC-toget er arbeidsbøker hvor elevene øver på å lytte ut bokstavlyden, finne bokstaven i ord, trene finmotorikk og ikke minst; øver seg på å forme bokstavene. For å underlette differensiering, har vi delt alfabetet i to: De mest brukte bokstavene kommer først i Rød bok og så følger resten av alfabetet i Blå bok. Både Rød og Blå bok finnes i to nivåer, avhengig av om eleven har knekt lesekoden eller ikke. Dette betyr at elever som lærer å lese i løpet av skoleåret kan bytte nivå etter halvgått løp.
ABC-toget er en del av Stasjonsbyen.

Pris

kr 125

Sider 66
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217175
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: nyn
ISBN: 9788249217137
Veil.pris:

kr 299

Stasjonsbyen

Regleflyet arbeidsbøker pk á 5 stk Lese- og skrivetrening

Å bruke rim, sanger og regler i arbeidet med den første lese- og skriveopplæringen, er en velprøvd metode. Regleflyet er arbeidsbøker som tilbyr et ferdig opplegg, hvor et dikt eller ei regle er valgt ut til hver bokstav. Diktet presenteres sammen med skrive- eller tegneoppgaver som elevene jobber med, avhengig av hvilket nivå de befinner seg på. Her kombinerer vi lese- og skriveopplæring med kulturformidling!

Pris

kr 299

Sider 260
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217137
Forfattere Kathrine Wegge
Målform: b/n
ISBN: 9788249216642
Veil.pris:

kr 375

Stasjonsbyen

Papirbåten: Finmotorisk trening for småskoletrinnet

- Finmotorisk trening for småskoletrinnet
I Papirbåten finner du et hefte med oppgaver som kan stå oppslått foran elevene mens de jobber med klipping, klistring og bretting av farget papir. Det er kopioriginaler til alle oppgavene og en enkel lærerinstruksjon følger også med. I Papirbåten er det to ulike typer formingsoppgaver der elevene skal lage bilder som illustrerer bokstavene i alfabetet.
Papirbåten er utviklet med tanke på stasjonsundervisning, men kan selvsagt også brukes i annen type undervisning.
Papirbåten er en del av STASJONSBYEN.

Pris

kr 375

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249216642
Forfattere Else Havnevik Devold
Målform: b/n
ISBN: 9788249216635
Veil.pris:

kr 575

Stasjonsbyen

Regneraketten Grunnleggende matematikkforståelse

- Grunnleggende matematikkforståelse for småskoletrinnet
Regneraketten er en samling logiske, finurlige og matematiske oppgaver som får elevene til å tenke og diskutere med hverandre i par eller mindre grupper. Her skal de bl.a. vurdere hva som hører sammen/ikke hører sammen, hva som kjennetegner noe, matche størrelser, former eller farger og gjenkjenne skjulte former og mønstre. Her får elevene bruk for både sin erfaring og sin fantasi!
I Regneraketten finner du et hefte med oppgaver som kan stå oppslått foran elevene, samt geometriske figurer og 12 plasthunder som de kan bruke når de løser oppgavene. En enkel lærerinstruksjon følger også med. Oppgavene har meget enkel tekst, på både bokmål og nynorsk.
Regneraketten er utviklet med tanke på stasjonsundervisning, men kan selvsagt også brukes i annen type undervisning.
Regneraketten er en del av STASJONSBYEN.

Pris

kr 575

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249216635
Forfattere Gunn Ulsaker Berg
Målform: b/n
ISBN: 9788249217113
Veil.pris:

kr 629

Stasjonsbyen

Sentralstasjonen Lærerveiledning til Stasjonsbyen

Sentralstasjonen er en praktisk lærerveiledning med massevis av ideer til hvordan man kan drive stasjonsundervisning! Her finner du en mengde forslag til oppstart og gjennomføring av timene, flere kopioriginaler til stasjonene, og plass i permen til det du selv samler av stasjonsmateriell etter hvert.

Pris

kr 629

Sider 96
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217113
Forfattere Else Havnevik Devold
Kathrine Wegge

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x