Handlekurv


Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er utarbeidet av Nina Inseth Bråthen.

Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening.
Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Disse finner du i veiledningsheftet, med en kort teoretisk innledning om språk, språkutvikling og flerspråklighet.
Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. Alle begrepene i Språkkista er oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil, og somali.


 

Språkkista 2 ikon

Språkkista 2 App er en unik videreutvikling av Språkkista, der ord og begreper er bildelagt og innlest på 27 ulike morsmål.
 

Språkkista: tegn og symbol app er en versjon av Språkkista 2 appen som er spesielt tilrettelagt elever med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249216338
Veil.pris:

kr 439

Språkkista

Språkkista, Veiledning

Språkkista tar utgangspunkt i 10 ulike tema, velkjente fra barnehagen, og tilpasset "barnehageåret." I Språkkista veiledning presenteres disse med mål og begrunnelser samt forslag til aktiviteter, sanger, rim ; regler og tips til aktuelle barnebøker.

Pris

kr 439

Sider 120
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249216338
Forfattere Nina Indseth Bråthen
Målform: b/n
ISBN: 9788249214426
Veil.pris:

kr 4 500

Språkkista

Språkkista

Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen.
Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening.
Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Disse finner du i veiledningsheftet, med en kort teoretisk innledning om språk, språkutvikling og flerspråklighet.

Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. Alle begrepene i Språkkista er oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil, og somali.
Språkkista er utarbeidet av Nina Indseth Bråthen.

Pris

kr 4 500

Sider 128
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249214426
Forfattere Nina Indseth Bråthen
Målform: b/n
ISBN: 9788249218509
Veil.pris:

kr 525

Språkkista

Språkkista temahefter - nye språk 1

Språkkista er en "skattekiste" full av spennende materiell til språkarbeid i barnehagen. Materiellet er i første omgang beregnet for minoritetsspråklige barn, men kan brukes for alle barn med behov for ekstra språktrening. I Språkkista er det en ord - og billedbank med 300 ord fordelt på ti temaer, oversatt til 11 ulike språk. De ti temaheftene i Språkkista kommer nå på 12 nye språk: Dari (persisk), tagalog (filippinsk), litauisk, thai, tigrinja, amharisk, oromo,
kurmandji, burmesisk, pashto, spansk og kinesisk (simplyfied chinese).

I tillegg er ordbanken nå utvidet med tegn-til-tale-tegning på samtlige ord.

Pris

kr 525

Sider 32
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218509
Forfattere Nina Indseth Bråthen
Målform: b/n
ISBN: 9788249214433
Veil.pris:

kr 165

Språkkista

Språkkista, Boka mi

Pris

kr 165

Sider 48
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249214433
Forfattere Nina Indseth Bråthen


Digitale produkter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: App
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2015
ISBN: 1064463477
Veil.pris:

kr 199


Språkkista

App: Språkkista 2 (iOS)

En ny pedagogisk app for iOS mobil og nettbrett. Språkkista 2, er laget for å løfte og inspirere arbeidet med språkstimulering og flerspråklighet.

Appen er enkel og fleksibel i bruk, den har en fornyet brukerhåndteringsystem, med en unik mulighet for individuell tilpasning. Språkkista 2 gir også mulighet til å lagre, eksportere og dele egne album med andre, og ha flere brukere per app. I praksis vil det si at man nå kan opprette èn brukerprofil per barn.


I SPRÅKKISTA 2 INNEHOLDER FØLGENDE MORSMÅL:
Amerikansk engelsk, amharisk, arabisk, engelsk, burmesisk, farsi (persisk), kinesisk, kurdisk (sorani), kurmandji, litauisk, lulesamisk, nordsamisk, norsk bokmål, norsk nynorsk, oromo, pashto, dari (persisk), polsk, romanes, russisk, spansk, somali, svensk, sørsamisk, tagalog, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

INNHOLDSRIK ORD- OG BILDEBANK
Språkkista 2 tar utgangspunkt i en ord- og bildebank fordelt på ti hverdagstema med 30 ord og begreper i hvert. Ved å trykke på et bilde blir ordet opplest på det aktuelle språket.

BYGG DITT EGET BEGREPSBIBLIOTEK
Ordbanken i appen kan enkelt utvides ved å bruke mobilens/nettbrettets interne kamera og mikrofon. Slik kan man bygge sitt eget begrepsbibliotek tilpasset pedagogiske mål og forutsetninger. Språkkista 2 er derfor også interessant for flere brukergrupper.

OM APPEN:
-Utviklet av et team av spesialpedagoger og pedagoger fra barnehage- og skoleområdet.
-En gratis veiledning med praktiske eksempler og ideer kan lastes ned fra gan.aschehoug.no/spraakkista
-Støttet av Utdanningsdirektoratet.
-De samiske språkene er lagt til med støtte fra Sametinget

Pris

kr 199

Komponenttype App
ISBN 1064463477

Komponent: App
Trinn:  
Målform: bm
År:   2015
ISBN: 9788249218493
Veil.pris:

kr 199


Språkkista

App: Språkkista 2 (Android)

En ny pedagogisk app for Android mobil og nettbrett. Språkkista 2, er laget for å løfte og inspirere arbeidet med språkstimulering og flerspråklighet.

Appen er enkel og fleksibel i bruk, den har en fornyet brukerhåndteringsystem, med en unik mulighet for individuell tilpasning. Språkkista 2 gir også mulighet til å lagre, eksportere og dele egne album med andre, og ha flere brukere per app. I praksis vil det si at man nå kan opprette èn brukerprofil per barn.


I SPRÅKKISTA 2 INNEHOLDER FØLGENDE MORSMÅL:
Amerikansk engelsk, amharisk, arabisk, engelsk, burmesisk, farsi (persisk), kinesisk, kurdisk (sorani), kurmandji, litauisk, norsk bokmål, norsk nynorsk, oromo, pashto, dari (persisk), polsk, russisk, somali, spansk, svensk, tagalog, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.


INNHOLDSRIK ORD OG BILDEBANK
Språkkista 2 tar utgangspunkt i en ord og bildebank fordelt på ti hverdagstema med 30 ord og begreper i hver. Ved å trykke på et bilde blir ordet opplest på det aktuelle språket.

BYGG DITT EGET BEGREPSBIBLIOTEK
Ordbanken i appen kan enkelt utvides ved å bruke mobilens/nettbrettets interne kamera og mikrofon. Slik kan man bygge sitt eget begrepsbibliotek tilpasset pedagogiske mål og forutsetninger. Språkkista 2 er derfor også interessant for flere brukergrupper.

OM APPEN:
-Utviklet av et team av spesialpedagoger og pedagoger fra barnehage- og skoleområdet.
-En gratis veiledning med praktiske eksempler og ideer kan lastes ned fra gan.aschehoug.no/spraakkista
-Støttet av Utdanningsdirektoratet.

Pris

kr 199

Sider 0
Komponenttype App
ISBN 9788249218493

Komponent: App
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: kkistaspesial
Veil.pris:

kr 199


Språkkista

App: Språkkista tegn og symbol (Android)

Pris

kr 199

Komponenttype App
ISBN kkistaspesial

Komponent: App
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2016
ISBN: 9788249218011
Veil.pris:

kr 199


Språkkista

App: Språkkista tegn og symbol (iOS)

Pris

kr 199

Komponenttype App
ISBN 9788249218011

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x