Handlekurv


Spireserien er en serie arbeidsbøker i naturfag og samfunnsfag for småskolen:
Spire naturfag og Spire samfunnsfag. Felles for alle bøkene i serien er den varierte tilnærmingene til de ulike temaene innenfor fagene.

Spireserien hjelper læreren til å kunne ha ulike innfallsvinkler og dermed gjøre naturfag- og samfunnsundervisningen levende og inspirerende!

Bøkene i Spire naturfag og Spire samfunnsfag kan brukes parallelt for å gi elevene en helhetlig undervisning i disse fagene, men de kan også brukes uavhengig av hverandre.
for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene.


Spire naturfag

Spire naturfag inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming. Oppgavene og aktivitetene er lagt opp slik at elevene må diskutere, lage enkle hypoteser, undersøke, samarbeide, lage, spille, lese, tegne og skrive. Forsøkene og de praktiske aktivitetene krever lite utstyr, de er enkle å forberede for læreren og enkle å gjennomføre sammen med elevene. 

Spire naturfag består av:

  • Spire grønn, 1. trinn
  • Spire gul, 2. trinn
  • Spire rød, 3. trinn
  • Spire blå, 4. trinn

Spire samfunnsfag

Spire samfunnsfag har, i likhet med Spire naturfag, en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de vektlegger lesing og leseforståelse. Hvert oppslag i bøkene starter med en førlesingsoppgave som aktiviserer og motiverer. Bøkene har tydelige læringsmål ogaktiviteter som ivaretar de grunnleggende ferdighetene.

  • Spire samfunnsfag består av:
  • Spire 2 samfunnsfag, 2. trinn (kommer høsten 2018)
  • Spire 3 samfunnsfag, 3. trinn
  • Spire 4 samfunnsfag, 4. trinn 

LÆRERVEILEDNINGER

Lærerveiledningene er fyldige ressurser som gir nyttig og nødvendig hjelp til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Lærerveildningene inneholder kopiark og mange gode konkrete tips og idéer til hvordan læreren med enkle grep kan legge opp til en praktisk og variert undervisning.

LAST NED GRATIS EKSTRAMATERIALE

Her på hjemmesiden finnes det også en mengde ekstra kopiark til Spireserien til bruk i undervisningen. Her finner du også kapittelprøver til de ulike bøkene. Last også ned Spirespillet, Spørrespillet Spire og Nettvettspillet.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249218172
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire 3 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.
Spire samfunnsfag inneholder:
* Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
* Tydelige læringsmål
* Varierte lesetekster
* Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
* Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
* Lærerveiledning med kopioriginaler og tips til ytterligere aktiviteter
* Spill og kapittelprøver til oppsummering og underveisvurdering

Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker hovedområdene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218172
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: bm
ISBN: 9788249218875
Veil.pris:

kr 365

Spireserien

Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med ¿ eller uavhengig av ¿ Spire naturfag-serien.

Lærerveiledningen gir deg som lærer nyttig og nødvendig hjelp til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Her finner du også faglig bakgrunnsstoff, tips til nettsider og videre lesing, forslag til videre aktiviteter, flere oppgaver og kopioriginaler knyttet opp mot hvert emne.

Pris

kr 365

Sider 80
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218875
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: bm
ISBN: 9788249218158
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire 4 samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse. Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218158
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: bm
ISBN: 9788249218578
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire blå - naturfag for småskoletrinnet.

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218578
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: bm
ISBN: 9788249217069
Veil.pris:

kr 125

Spireserien

Spire grønn - naturfag for småskoletrinnet.

1.-2. trinn

Pris

kr 125

Sider 32
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217069
Forfattere Mona Vilberg
Gro Wollebæk
Målform: bm
ISBN: 9788249217373
Veil.pris:

kr 135

Spireserien

Spire gul. Naturfag for småskoletrinnet.

Pris

kr 135

Sider 56
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217373
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: bm
ISBN: 9788249217472
Veil.pris:

kr 439

Spireserien

Spire lærerveiledning, grønn/gul

Pris

kr 439

Sider 183
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217472
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: bm
ISBN: 9788249218080
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire rød - naturfag for småskolen

Spire rød er en naturfagsbok som gir elevene faglige utfordringer på en variert måte.
Spire ivaretar en undersøkende og praktisk tilnærming på en måte som ikke krever mengder av utstyr og forberedelser.
Lesetekstene i Spire rød er varierte fagtekster og er lagt opp slik at elevene må jobbe med ulike typer tekster på flere måter.
Spire rød er i hovedsak beregnet på 3. trinn

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788249218080
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: nyn
ISBN: 9788249218592
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire 3 Samfunnsfag-Nyn

Spire er ein serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med ei praktisk og
undersøkjande tilnærming til faget, samtidig som dei legg stor vekt
på lesing og leseforståing.
Oppgåvene og aktivitetane i bøkene er varierte og legg opp til at
elevane skal diskutere, undersøkje, samarbeide, fundere, lage, lese,
teikne og skrive. Det også ei fyldig lærarrettleiing til kvart steg.
Spire inneheld:
* Førlesingsoppgåver som aktiviserer og motiverer
* Tydelege læringsmål
* Varierte lesetekstar
* Varierte og morosame oppgåver og aktivitetar
* Aktivitetar som styrkjer grunnleggjande dugleikar
* Lærarrettleiing med kopioriginalar og tips til fl eire aktivitetar
* Spel og kapittelprøver til oppsummering og undervegsvurdering

Boka inngår i Spire-serien, som samla dekkjer hovudområda i naturfag
og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
Spire samfunnsfag kan brukast saman med - eller uavhengig av
- Spire naturfag-serien.

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218592
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: nyn
ISBN: 9788249219711
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire 4 samfunnsfag

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219711
Målform: nyn
ISBN: 9788249218585
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire blå - naturfag for småskuletrinnet

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218585
Målform: nyn
ISBN: 9788249217076
Veil.pris:

kr 125

Spireserien

Spire grøn - naturfag for småskoletrinnet

1. -2. trinn

Pris

kr 125

Sider 32
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217076
Forfattere Mona Vilberg
Gro Wollebæk
Målform: nyn
ISBN: 9788249217380
Veil.pris:

kr 135

Spireserien

Spire gul. Naturfag for småskuletrinnet

Pris

kr 135

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-2. trinn
ISBN 9788249217380
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: nyn
ISBN: 9788249218097
Veil.pris:

kr 145

Spireserien

Spire raud - naturfag for småskulen

Spire rød er en naturfagsbok som gir elevene faglige utfordringer på en variert måte.
Spire ivaretar en undersøkende og praktisk tilnærming på en måte som ikke krever mengder av utstyr og forberedelser.
Lesetekstene i Spire rød er varierte fagtekster og er lagt opp slik at elevene må jobbe med ulike typer tekster på flere måter.
Spire rød er i hovedsak beregnet på 3. trinn

Pris

kr 145

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-4. trinn
ISBN 9788249218097
Målform: b/n
ISBN: 9788249219803
Veil.pris:

kr 359

Spireserien

Spire 4 lærerveiledning

Pris

kr 359

Sider 96
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219803
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: b/n
ISBN: 9788249218882
Veil.pris:

kr 365

Spireserien

Spire blå lærerveiledning

Pris

kr 365

Sider 96
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218882
Forfattere Gro Wollebæk
Målform: b/n
ISBN: 9788249218295
Veil.pris:

kr 359

Spireserien

Spire rød - lærerveiledning

Pris

kr 359

Sider 96
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218295

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x