Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive. En fyldig og inspirerende lærerveiledning til hvert trinn hører også med.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med - eller uavhengig av - Spire naturfag-serien.

Kapittelprøver Spire 3 samfunnsfag (bm)

Kapittelprøver Spire 3 samfunnsfag (nyn)

Skjul tekst

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249218172
Veil.pris:

kr 135

Spire samfunnsfag

Spire 3 Samfunnsfag

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med, eller uavhengig av, Spire naturfag-serien.
Spire samfunnsfag inneholder:
* Førlesingsoppgaver som aktiviserer og motiverer
* Tydelige læringsmål
* Varierte lesetekster
* Varierte og morsomme oppgaver og aktiviteter
* Aktiviteter som ivaretar grunnleggende ferdigheter
* Lærerveiledning med kopioriginaler og tips til ytterligere aktiviteter
* Spill og kapittelprøver til oppsummering og underveisvurdering

Boken inngår i Spire-serien, som samlet dekker hovedområdene i naturfag og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.

Pris

kr 135

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218172
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: bm
ISBN: 9788249218875
Veil.pris:

kr 329

Spire samfunnsfag

Spire 3 samfunnsfag Lærerveiledning

Spire er en serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med en praktisk og undersøkende tilnærming til faget, samtidig som de også vektlegger lesing og leseforståelse.
Oppgavene og aktivitetene i bøkene er varierte og legger opp til at elevene skal diskutere, undersøke, samarbeide, fundere, lage, lese, tegne og skrive.
Spire samfunnsfag kan brukes sammen med ¿ eller uavhengig av ¿ Spire naturfag-serien.

Lærerveiledningen gir deg som lærer nyttig og nødvendig hjelp til å lede elevenes arbeid gjennom elevboka. Her finner du også faglig bakgrunnsstoff, tips til nettsider og videre lesing, forslag til videre aktiviteter, flere oppgaver og kopioriginaler knyttet opp mot hvert emne.

Pris

kr 329

Sider 80
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218875
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum
Målform: nyn
ISBN: 9788249218592
Veil.pris:

kr 135

Spire samfunnsfag

Spire 3 Samfunnsfag-Nyn

Spire er ein serie arbeidsbøker i samfunnsfag, med ei praktisk og
undersøkjande tilnærming til faget, samtidig som dei legg stor vekt
på lesing og leseforståing.
Oppgåvene og aktivitetane i bøkene er varierte og legg opp til at
elevane skal diskutere, undersøkje, samarbeide, fundere, lage, lese,
teikne og skrive. Det også ei fyldig lærarrettleiing til kvart steg.
Spire inneheld:
* Førlesingsoppgåver som aktiviserer og motiverer
* Tydelege læringsmål
* Varierte lesetekstar
* Varierte og morosame oppgåver og aktivitetar
* Aktivitetar som styrkjer grunnleggjande dugleikar
* Lærarrettleiing med kopioriginalar og tips til fl eire aktivitetar
* Spel og kapittelprøver til oppsummering og undervegsvurdering

Boka inngår i Spire-serien, som samla dekkjer hovudområda i naturfag
og samfunnsfag for 1.- 4.trinn.
Spire samfunnsfag kan brukast saman med - eller uavhengig av
- Spire naturfag-serien.

Pris

kr 135

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249218592
Forfattere Liv Anne Slagsvold Vedum

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x