Nye ord-serien passer for elever som har ingen eller få forkunnskaper i norsk, med andre ord de som er "nybegynnere".
Nye ord 1 -5 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også brukes av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere litt på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Nye ord 1 og 2 tar utgangspunkt i de viktigste arenaene for elevenes språklæring: hjemmet og skolen. Elevene får her jobbe med ord og begreper som er sentrale i hverdagen deres. Dermed får elevene hjelp til å kunne snakke om det som er viktig for dem - fra første dag.
Nye ord 3-5 er bygget over samme lest som Nye ord 1-2, men henvender seg hovedsakelig til elever som begynner med norsk på et senere tidspunkt i skoleløpet og kan brukes helt uavhengig av om man har brukt Nye ord 1-2 tidligere i løpet. Temaene her starter også med det som ligger elevene nærmest: skolen, hjemmet, nærmiljøet, for å ende opp (i Nye ord 5) med litt videre temaer som skole- og lokaldemokrati, kjærlighet, geografi og sikkerhet i hverdagen.
Hovedmålgruppa for Nye ord 1 og 2 er elever på småskoletrinnet og Nye ord 3-5 elever på mellomtrinnet, men bøkene kan med fordel også brukes av eldre elever som er "nybegynnere i norsk", enten de er ungdommer eller voksne. Temaene er aktuelle for alle!

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249215829
Veil.pris:

kr 185

Nye ord

Nye ord 1 - norsk for nybegynnere

Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Bok 1 fokuserer på den viktigste arenaen for den første norskopplæringen: skolen og klasserommet.

Pris

kr 185

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249215829
Forfattere Jorid Sørli
Målform: bm
ISBN: 9788249216192
Veil.pris:

kr 185

Nye ord

Nye ord 2 - norsk for nybegynnere

Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Bok 2 har hovedfokus på den andre sentrale arenaen i elevenes hverdag: Hjemmet med ulike rom og funksjoner. I tillegg er det lagt inn et butikkbesøk med prøving av klær mm.

Pris

kr 185

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249216192
Forfattere Jorid Sørli
Målform: bm
ISBN: 9788249217823
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 3 - norsk for nybegynnere

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217823
Forfattere Jorid Sørli
Målform: bm
ISBN: 9788249217830
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 4 - norsk for nybegynnere

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217830
Forfattere Jorid Sørli
Målform: bm
ISBN: 9788249217847
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 5 - norsk for nybegynnere

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217847
Forfattere Jorid Sørli
Målform: nyn
ISBN: 9788249216215
Veil.pris:

kr 185

Nye ord

Nye ord 1 - norsk for nybyrjarar

Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Bok 1 fokuserer på den viktigste arenaen for den første norskopplæringen: skolen og klasserommet.

Pris

kr 185

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249216215
Forfattere Jorid Sørli
Målform: nyn
ISBN: 9788249216222
Veil.pris:

kr 185

Nye ord

Nye ord 2 - norsk for nybyrjarar

Nye ord 1 og 2 er bøker som i hovedsak retter seg mot undervisning av elever som nylig har kommet til landet - elever i alfabetiserings- og/eller mottaksklasser. De kan også benyttes i opplæringen av elever som går i ordinær klasse og kan kommunisere på norsk, men som trenger å lære seg de språklige strukturene og å utvide det norske ordforrådet sitt.
Bok 2 har hovedfokus på den andre sentrale arenaen i elevenes hverdag: Hjemmet med ulike rom og funksjoner. I tillegg er det lagt inn et butikkbesøk med prøving av klær med mer.

Pris

kr 185

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249216222
Forfattere Jorid Sørli
Målform: nyn
ISBN: 9788249217922
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 3 - norsk for nybyrjarar

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217922
Forfattere Jorid Sørli
Målform: nyn
ISBN: 9788249217939
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 4 - norsk for nybyrjarar

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217939
Forfattere Jorid Sørli
Målform: nyn
ISBN: 9788249217946
Veil.pris:

kr 219

Nye ord

Nye ord 5 - norsk for nybyrjarar

Pris

kr 219

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217946
Målform: b/n
ISBN: 9788249216208
Veil.pris:

kr 415

Ikke på lager
Nye ord

Nye ord Lærerveiledning 1-2

Lærerveiledningen dekker begge grunnbøkene og inneholder metodiske tips, flere elevoppgaver og aktiviteter, kopioriginaler med ord- og bildekort, stavelseskort, oppgaver til å trene bokstavformer og skriveretning med mer.

Pris

kr 415

Sider 104
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249216208
Forfattere Jorid Sørli
Målform: b/n
ISBN: 9788249217854
Veil.pris:

kr 484

Nye ord

Nye ord Lærerveiledning 3-5

Pris

kr 484

Sider 72
Komponenttype GAN bok
Trinn 1.-7. trinn
ISBN 9788249217854
Forfattere Jorid Sørli


Digitale produkter

Tittel
Komponent
Trinn
Målform
  År
ISBN
Veil.pris
Kjøp

Komponent: App
Trinn:  
Målform: b/n
År:   2018
ISBN: 1181408835
Veil.pris:

kr 399

Kjøp:

Nye ord

App: Nye ord (iOS)

Nye ord app vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å
lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige.
Supplement til bokserien Nye Ord 1 - 5.

Pris

kr 399

Komponenttype App
ISBN 1181408835

Komponent: GAN Nettsted
Trinn:  
Målform: bm
År:   2019
ISBN: 9788249219872
Veil.pris:

kr 1 699


Nye ord

Nye ord nettsted

Nye ord nettsted vektlegger lytte- og taleøvelser og elevene får mulighet til å lese inn egen tekst og sammenligne dette med det opprinnelige. Supplement til bokserien Nye Ord 1 - 5.

Pris

kr 1 699

Innbinding Nettsted
Komponenttype GAN Nettsted
ISBN 9788249219872

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x