Magi - oppdagende lese- og skriveopplæring

Serien legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal bygge på samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.

Magi tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for skoler med både rask og saktere bokstavprogresjon.

Magi A
Bokstavoppslag med åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter og spill.
Repetisjonsoppslag med oppdagende skriving, spill, ordjakt, leseteater og andre lærerike og morsomme aktiviteter.

Magi B
Når elevene har lært bokstavene, er de klar for Magi B. Her får de arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

Magi A og Magi B er et perfekt par, men kan også brukes hver for seg.

Magi Ressursbok A og Magi Ressursbok B
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den første lese- og skriveopplæringen.

Her finner du metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og lydene og mye mer.

Flere bøker i Magi-universet er underveis!
Lundes leseforståelse og Gryntes fortellerbok

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249220472
Veil.pris:

kr 349

Kjøp Forventet på lager 01.10.19
Magi

Gryntes fortellerbok

Forventet på lager 01.10.19

Gryntes fortellerbok
- en del av Magi-universet

I Gryntes fortellerbok møter elevene ulike aktiviteter som utfordrer dem til å kunne samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere.

Boka består av kopiark med ferdige leksjoner og aktivitetskort som er enkle å ta i bruk og tilpasse til ulike grupper og alderstrinn.

Pris

kr 349

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249220472
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: bm
ISBN: 9788249220427
Veil.pris:

kr 349

Kjøp Forventet på lager 01.08.19
Magi

Lundes leseforståelse

Forventet på lager 01.08.19

Lundes leseforståelse
- en del av Magi-universet

I Lundes leseforståelse møter elevene lesetekster og oppgavekort med de mest brukte substantivene i språket. Lesetekstene utfordrer elevene i å lese, forstå og svare på spørsmål i ulike nivåer. Elever som er klar for det, kan arbeide videre i egen bok.

Boka består av kopiark som kan brukes i hel klasse, til stasjonsundervisning eller som tilpasning for den enkelte eleven.

Pris

kr 349

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249220427
Målform: bm
ISBN: 9788249219643
Veil.pris:

kr 209

Magi

Magi A

Magi A Elevbok - aktiv og oppdagende lese- og skriveopplæring. Åpne oppgaver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av hver bokstav, grunnleggende lese- og skriveøvinger, fysiske aktiviteter, oppdagende skriving, spill og leseteater.

Pris

kr 209

Sider 88
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219643
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: bm
ISBN: 9788249219667
Veil.pris:

kr 209

Magi

Magi B

Magi B
Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

Pris

kr 209

Sider 88
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219667
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: nyn
ISBN: 9788249220489
Veil.pris:

kr 349

Kjøp Forventet på lager 01.10.19
Magi

Gryntes forteljarbok

Forventet på lager 01.10.19

Gryntes fortellerbok
- en del av Magi-universet

I Gryntes fortellerbok møter elevene ulike aktiviteter som utfordrer dem til å kunne samtale, leke, argumentere, presentere, leve seg inn i og dramatisere.

Boka består av kopiark med ferdige leksjoner og aktivitetskort som er enkle å ta i bruk og tilpasse til ulike grupper og alderstrinn.

Pris

kr 349

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249220489
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: nyn
ISBN: 9788249220434
Veil.pris:

kr 349

Kjøp Forventet på lager 01.08.19
Magi

Lundes leseforståing

Forventet på lager 01.08.19

Lundes leseforståelse
- en del av Magi-universet

I Lundes leseforståelse møter elevene lesetekster og oppgavekort med de mest brukte substantivene i språket. Lesetekstene utfordrer elevene i å lese, forstå og svare på spørsmål i ulike nivåer. Elever som er klar for det, kan arbeide videre i egen bok.

Boka består av kopiark som kan brukes i hel klasse, til stasjonsundervisning eller som tilpasning for den enkelte eleven.

Pris

kr 349

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249220434
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: nyn
ISBN: 9788249219674
Veil.pris:

kr 209

Magi

Magi A

Magi A Elevbok - aktiv og oppdagande lese- og skriveopplæring. Opne oppgåver, samlesing og individuell lesing, introduksjon av kvar bokstav, grunnleggjande lese- og skriveøvingar, fysiske aktivitetar, oppdagande skriving, spel og leseteater.

Pris

kr 209

Sider 88
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219674
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: nyn
ISBN: 9788249219650
Veil.pris:

kr 209

Magi

Magi B

Magi B
Her får elevene arbeide med ord og setninger, rim, alfabetisering, sammensatte ord, diftonger og ulike språklyder gjennom strukturerte oppgavetyper de kjenner fra Magi A. Leseteater, spill og oppdagende skriving med skriverammer er også med.

Underveis dukker det opp åpne opplegg hvor elevene møter ulike igangsettere. Her får elevene arbeide i dybden med ulike lese- og skriveaktiviteter og påvirke og skape sine egne læringsprosesser - med læreren som regissør.

Pris

kr 209

Sider 88
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219650
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: b/n
ISBN: 9788249219681
Veil.pris:

kr 449

Magi

Magi A Ressursbok

Magi Ressursbøker
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første lese- og skriveopplæringen.
Metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer.

Pris

kr 449

Sider 320
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219681
Forfattere Runar Ragnarson Brataas
Målform: b/n
ISBN: 9788249219698
Veil.pris:

kr 449

Magi

Magi B Ressursbok

Magi Ressursbøker
Ressursbøkene er uvurderlige hjelpemidler som gir støtte til tilpasset opplæring og elevens videre arbeid med den aller første lese- og skriveopplæringen.
Metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i FARGER: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer.

Pris

kr 449

Sider 184
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219698
Forfattere Runar Ragnarson Brataas

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x