Handlekurv


Lesing i fagene" og "MER Lesing i fagene": Systematisk arbeid med leseforståelse i de teksttunge fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og RLE.
I tillegg finnes "START lesing og skriving i fagene", som tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag og "Lese og skrive i matematikk" for omtrent samme målgruppe.

Bøkene gir systematisk øvelse i å lese ulike elementer i en fagtekst og har fokus på hva som kan være nyttig å gjøre før, under og etter lesingen.

Som et supplement til den vanlige undervisningen i fagene matematikk, RLE, naturfag og samfunnsfag kan START lesing og skriving i fagene, Lesing i fagene, MER Lesing i fagene og Lese og skrive i matematikk brukes jevnlig gjennom hele skoleåret.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive i matematikk.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lese og skrive MER i matematikk

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til MER Lesing i fagene.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til START Lesing og skriving i fagene.

Les mer om Lese for å lære her.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249217779
Veil.pris:

kr 219

Lesing i fagene

Lese og skrive MER i matematikk

Lese og skrive MER i matematikk har samme oppbygging og metodikk som Lese og skrive i matematikk, men kan brukes uavhengig av om man har arbeidet med den første boka.
Boka er på 56 sider , fordelt på følgende temaer: nyhetsgrafikk, tallinje, diagram, tabell, kart og rene tekststykker.
Lese og skrive MER i matematikk er i utgangspunktet beregnet på ca 5. trinn, men er i likhet med Lese og skrive i matematikk meget godt egnet for tilpasset opplæring oppover på trinnene.

Pris

kr 219

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249217779
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: bm
ISBN: 9788249217274
Veil.pris:

kr 209

Lesing i fagene

Lese og skrive i matematikk

Pris

kr 209

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249217274
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: bm
ISBN: 9788249212842
Veil.pris:

kr 259

Lesing i fagene

Lesing i fagene

Pris

kr 259

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249212842
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: bm
ISBN: 9788249215140
Veil.pris:

kr 259

Lesing i fagene

MER Lesing i fagene

Pris

kr 259

Sider 60
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249215140
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: bm
ISBN: 9788249215867
Veil.pris:

kr 209

Lesing i fagene

START Lesing og skriving i fagene

Bla i boka

START Lesing og skriving i fagene er ei bok som vil gi elevene trening i å lese og skrive fagtekster. Tekstene gir også trening i utvikling av muntlig kompetanse gjennom gode spørsmål til refleksjon og diskusjon i hel klasse eller mindre grupper.
START Lesing og skriving i fagene tar utgangspunkt i kompetansemål etter 4. trinn i norsk, naturfag og samfunnsfag.
Tekstene i boka vil kunne ruste elevene til å møte mangfoldet av teksttyper innen faglig lesing. Elevene vil også få erfaring med og kunnskap om hvordan blant annet fotnoter, tabeller og diagram kan leses.
Boka er på 40 sider og inneholder to modelleringstekster og 16 fagtekster hvor lese- og skrivefokuset er fordelt likt.

Pris

kr 209

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
Målform: nyn
ISBN: 9788249217915
Veil.pris:

kr 219

Lesing i fagene

Lese og skrive MEIR i matematikk

Pris

kr 219

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249217915
Målform: nyn
ISBN: 9788249217397
Veil.pris:

kr 209

Lesing i fagene

Lese og skrive i matematikk nyn

Pris

kr 209

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249217397
Målform: nyn
ISBN: 9788249212859
Veil.pris:

kr 259

Lesing i fagene

Lesing i faga

Pris

kr 259

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249212859
Målform: nyn
ISBN: 9788249215348
Veil.pris:

kr 259

Lesing i fagene

MEIR Lesing i faga

Pris

kr 259

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Trinn 5.-7. trinn
ISBN 9788249215348
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: nyn
ISBN: 9788249216413
Veil.pris:

kr 209

Lesing i fagene

START Lesing og skriving i faga

Pris

kr 209

Sider 48
Komponenttype GAN bok
Trinn 3. - 4. trinn
ISBN 9788249216413
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x