Lesevis - lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 2. og 4. trinn.
Bøkene er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst.
Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer
- å lese for å oppleve
- å lese for å lære
- å lese for å gjøre

Lesevis-serien er flergangsbøker på 64 sider. Alle venstresidene inneholder oppgaver og pedagogiske tips til teksten på motsatt side. Dette gjør at oppleggene er enkle å gjennomføre, samt at man ikke trenger noen egen lærerveiledning. En oversikt som viser sammenhengen mellom teksttyper og kompetansemål i K06 finnes på forlagets nettsider.

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesevis START

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesevis

Her kan du laste ned gratis lærerveiledning til Lesevis 2

Her kan du laste ned gratis læreveiledning til Lesevis 3

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249219001
Veil.pris:

kr 235

Lesevis

Lesevis 3 - ENDA MER lesing på ulike måter

Lesevis 3 - ENDA MER Lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 4. trinn.
Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst.
Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer
- å lese for å oppleve
- å lese for å lære
- å lese for å gjøre

Lær elevene å bli lesevise!

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Målform: bm
ISBN: 9788249218271
Veil.pris:

kr 235

Lesevis

Lesevis - Lesing på ulike måter

Lesevis- lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 2. trinn.
Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst.
Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer
¿ å lese for å oppleve
¿ å lese for å lære
¿ å lese for å gjøre

Lesevis er en flergangsbok på 64 sider. Alle venstresidene inneholder oppgaver og pedagogiske tips til teksten på motsatt side. Dette gjør at oppleggene er enkle å gjennomføre, samt at man ikke trenger noen egen lærerveiledning. En oversikt som viser sammenhengen mellom teksttyper og kompetansemål i K06 finnes på forlagets nettsider.

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218271
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: bm
ISBN: 9788249218707
Veil.pris:

kr 235

Lesevis

Lesevis 2 - MER lesing på ulike måter

Lesevis 2 - MER Lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 4. trinn.
Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst.
Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer
- å lese for å oppleve
- å lese for å lære
- å lese for å gjøre

Lær elevene å bli lesevise!

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
Målform: bm
ISBN: 9788249219322
Veil.pris:

kr 159

Lesevis

Lesevis START

Ved undervisning i læringsstrategier og leseforståelse er det viktig at elevene får møte fagtekster allerede fra første trinn. I Lesevis START møter elevene ulike tekster, der hensikten med lesingen deles i tre: opplevelse, lesing av enkle fagtekster eller å lese for å følge en instruksjon. Lesevis START begynner med korte tekster og høy grad av repetisjon av ord. Utover i boka blir tekstene lengre, og stiller større krav til elevenes forståelse av ord og innhold. Hele veien legges det vekt på at læreren styrer aktivitetene.
Lesevis START er en engangsbok, hvor elevene i tillegg til enkle skriveoppgaver, også får lære å tegne stiliserte dyrefigurer, noe som er nyttig både for finmotorikk og motivasjon! Ved hjelp av en QR-kode i boka, kan elevene følge tegneinstruksjonen i en filmsnutt.

Pris

kr 159

Sider 40
Komponenttype GAN bok
Målform: nyn
ISBN: 9788249218325
Veil.pris:

kr 235

Lesevis

Lesevis - Lesing på ulike måtar

Lesevis - lesing på ulike måtar tek utgangspunkt i dugleikane lese, skrive, rekne og munnleg aktivitet og er i tråd med kompetansemåla i norsk, naturfag og matematikk etter 2. klassesteg.
Boka er delt inn i årstidene haust, vinter og vår. Kvar årstid har ulike tema, og kvart tema har ein skjønnlitterær tekst, ein naturfagleg tekst og ein matematisk tekst.
Desse tre teksttypane KAN og MÅ lesast på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategiar, slik at elevane lærer
¿ å lese for å oppleve
¿ å lese for å lære
¿ å lese for å gjere

Lær elevane å bli lesevise!

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218325
Målform: nyn
ISBN: 9788249218714
Veil.pris:

kr 235

Lesevis

Lesevis 2 - MEIR lesing på ulike måtar

Lesevis 2- MEIR lesing på ulike måtar tek utgangspunkt i dugleikane lese, skrive, rekne og munnleg aktivitet og er i tråd med kompetansemåla i norsk, naturfag og matematikk etter 4. klassesteg.
Boka er delt inn i årstidene haust, vinter og vår. Kvar årstid har ulike tema, og kvart tema har ein skjønnlitterær tekst, ein naturfagleg tekst og ein matematisk tekst.
Desse tre teksttypane KAN og MÅ lesast på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategiar, slik at elevane lærer
- å lese for å oppleve
- å lese for å lære
- å lese for å gjere

Lær elevane å bli lesevise!

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218714
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes
Målform: nyn
ISBN: 9788249219025
Veil.pris:

kr 235

Ikke på lager
Lesevis

Lesevis 3 - ENDA MEIR Lesing på ulike måtar

Lesevis 3- ENDA MEIR lesing på ulike måtar tek utgangspunkt i dugleikane lese, skrive, rekne og munnleg aktivitet og er i tråd med kompetansemåla i norsk, naturfag og matematikk etter 4. klassesteg.
Boka er delt inn i årstidene haust, vinter og vår. Kvar årstid har ulike tema, og kvart tema har ein skjønnlitterær tekst, ein naturfagleg tekst og ein matematisk tekst.
Desse tre teksttypane KAN og MÅ lesast på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategiar, slik at elevane lærer
- å lese for å oppleve
- å lese for å lære
- å lese for å gjere

Lær elevane å bli lesevise!

Pris

kr 235

Sider 64
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219025
Målform: nyn
ISBN: 9788249219339
Veil.pris:

kr 159

Lesevis

Lesevis START

Ved undervisning i læringsstrategiar og leseforståing er det viktig at elevane får møte fagtekstar allereie frå første klassesteg. I Lesevis START møter elevane ulike tekstar, og det er lagt vekt på tre ulike siktemål med lesinga: å oppleve, å lese enkle fagtekstar eller å lese for å følgje ein instruksjon. Lesevis START begynner med korte tekstar og høg grad av ordrepetisjon. Utover i boka blir tekstane lengre og stiller større krav til ord- og innhaldsforståing. Heile vegen blir det lagt vekt på at læraren styrer aktivitetane.
Lesevis START er ei eingongsbok der elevane i tillegg til enkle skriveoppgåver også får lære å teikne stiliserte dyrefigurar, noko som er nyttig både for finmotorikken og for motivasjonen! Ved hjelp av ein QR-kode i boka kan elevane følgje teikneinstruksjonen i ein filmsnutt.

Pris

kr 159

Sider 40
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219339
Forfattere Gerd Fredheim
Marianne Trettenes

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x