Hvordan gripe dagen med matematikk - hver dag gjennom hele skoleåret?

I GRUBLIS blir elevene utfordret til å samarbeide, regne og å bruke matematikken aktivt på ulike måter.

Gjennom 192 åpne og lukkede problemløsninger i hver bok får elevene tidlig resonnere og oppdage at det kan finnes mange ulike veier og svar til hver enkelt oppgave. Ved hjelp av de ulike oppgavene i oppgavebanken GRUBLIS får elevene trening i ulike regnearter og emner uavhengig av hvilket tema man arbeider med i matematikkundervisningen ellers.

Samarbeidslæringen og læresamtalene elevene inviteres til og deltar i, gir innblikk i hvordan den enkelte elev og klasse tenker, og hvilke strategier som blir brukt. Slik kan elevene lære ulike løsningsstrategier av hverandre og utvide sin egen matematiske kompetanse og evne til resonnering.

GRUBLIS A og B er lærerbøker hvor alle oppgavene er organisert som fargerike kopiark. Bøkene er ment for henholdsvis 2.-3. og 3-4. trinn.

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249219247
Veil.pris:

kr 369

GRUBLIS

GRUBLIS A - 192 problemløsningsoppgaver

I GRUBLIS A blir elevene utfordret til å samarbeide, regne og bruke matematikken aktivt på ulike måter gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver. De får også kjennskap til og bruke tangram, terninger og symmetrispeil.

GRUBLIS A er en bok til læreren hvor alle de 192 oppgavene er
organisert som fargerike kopioriginaler. Boka passer hovedsakelig
for elever på 2.-3. trinn og oppover.
Pris

kr 369

Sider 72
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219247
Forfattere Laila Iren Jakobsen
Målform: bm
ISBN: 9788249219285
Veil.pris:

kr 369

GRUBLIS

GRUBLIS B - 192 problemløsningsoppgaver

I GRUBLIS blir elevene utfordret til å samarbeide, regne og bruke matematikken aktivt på ulike måter gjennom åpne og lukkede problemløsningsoppgaver.

GRUBLIS B er en bok til læreren hvor alle de 192 oppgavene er
organisert som fargerike kopioriginaler. Boka passer hovedsakelig
for elever på 3.-4. trinn og oppover.
Pris

kr 369

Sider 72
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219285
Forfattere Laila Iren Jakobsen
Målform: nyn
ISBN: 9788249219254
Veil.pris:

kr 369

GRUBLIS

GRUBLIS A - 192 oppgåver i problemløysing

I GRUBLIS A blir elevane utfordra til å samarbeide, rekne og bruke
matematikken aktivt på ulike måtar gjennom opne og lukka
problemløysingsoppgåver. Dei får også kjennskap til å bruke tangram, terningar og å arbeide med symmetrispegl.

GRUBLIS A er ei bok til læraren der alle dei 192 oppgåvene er
organiserte som fargerike kopioriginalar. Boka passar hovudsakleg
for elevar på 2.-3. trinn og oppover.
Pris

kr 369

Sider 72
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219254
Forfattere Laila Iren Jakobsen
Målform: nyn
ISBN: 9788249219292
Veil.pris:

kr 369

GRUBLIS

GRUBLIS B - 192 oppgåver i problemløysing

I GRUBLIS B blir elevane utfordra til å samarbeide, rekne og bruke
matematikken aktivt på ulike måtar gjennom opne og lukka
problemløysingsoppgåver.

GRUBLIS B er ei bok til læraren der alle dei 192 oppgåvene er
organiserte som fargerike kopioriginalar. Boka passar hovudsakleg
for elevar på 3.-4. trinn og oppover.
Pris

kr 369

Sider 72
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249219292
Forfattere Laila Iren Jakobsen

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x