Handlekurv


Språket påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor et av barnehagens kjerneområder. Begrepene påvirker alle sider ved språkets utvikling og er derfor et av språkets kjerneområder. Alle barn har nytte av hjelp til å etablere en solid grunnmur av begreper.
Grep om begreper er en metodikk for strukturert begrepslæring som legger vekt på helhetlig begrepskompetanse. Ved å gå i dybden på ett begrep om gangen lærer barna en tilnærmingsmåte som overføres også til andre begreper, samtidig som barn og voksnes språknysgjerrighet vekkes. Målet med Grep om begreper er derfor at barna skal lære å lære begreper.
Metodikken bygger på tre sentrale elementer:
- Helhetlig arbeid med ett begrep om gangen: Barn og voksne samtaler om og reflekterer rundt begrepets innholdsside, formside og bruksside.
- Aktivere og bygge videre på den forkunnskapen barna allerede har om det enkelte begrepet.
- Bruke tankekart som læringsverktøy for å strukturere og gi visuell støtte til refleksjonen.

Grep om begreper er tilpasset barnehagens rammer og tradisjoner. Arbeidsmåten passer særlig for arbeid i smågrupper, men kan enkelt tilpasses større grupper eller arbeid med enkeltbarn. Målgruppa er alle barnehagebarn fra rundt tre års alder.

Boksen inneholder:
- en veiledningsbok med en teoretisk forankring og en praktisk beskrivelse av hvordan metodikken Grep om begreper kan gjennomføres. Bakerst i boka finner du forslag til samtale og aktiviteter, samt kopioriginaler.
- ti øvingshefter som hver representerer et hovedbegrep
- en magnettavle og magnetbilder til hvert øvingshefte.
Øvingsheftene utgis både på bokmål og nynorsk.

 Veiledningsbok:

 

 

Ser to filmer om Grep om begreper:

Produkter – klikk på produktet for å bla i boken

Tittel
Målform
ISBN
Veil.pris
Antall
Kjøp

Målform: bm
ISBN: 9788249217878
Veil.pris:

kr 3 239

Grep om begreper

Grep om begreper

- en veiledningsbok med en teoretisk forankring og en praktisk beskrivelse av hvordan metodikken Grep om begreper kan gjennomføres. Bakerst i boka finner du forslag til samtale og aktiviteter, samt kopioriginaler.
- ti øvingshefter som hver representerer et hovedbegrep
- en magnettavle og magnetbilder til hvert øvingshefte.

Pris

kr 3 239

Sider 280
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249217878
Forfattere Ingvild Aas Grove
Helle Ibsen
Anette Heiberg
Målform: nyn
ISBN: 9788249218189
Veil.pris:

kr 3 239

Grep om begreper

Grip omgrepa

Pris

kr 3 239

Sider 280
Komponenttype GAN bok
ISBN 9788249218189

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x