Velg kategori

Norsk

 • Skriv og les

  Skriv og les er et digitalt læringsverktøy som gir barna mulighet til å produsere egne fysiske eller digitale bøker med tekst, bilder og lyd....

  Les mer

 • Magi

  Magi - oppdagende lese- og skriveopplæring Serien legger vekt på at læreren er en prosessveileder og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig ...

  Les mer

 • Stasjonsbyen

  Flere og flere organiserer deler av undervisningen på småskoletrinnet som stasjonsundervisning. Særlig gjelder dette i klasser hvor man jobber med ...

  Les mer

 • BOKBUSSEN

  Bokbussen - mange små lesebibliotek Bokbussen består av 120 nyskrevne, norskutviklede småbøker laget for leseglede og leseopplæring. Bøkene levere...

  Les mer

 • Nye språklære

  Språklære er en serie bøker som gir et systematisk grunnlag for undervisningen i språklære på småskole- og mellomtrinnet. Den populære serien utkom...

  Les mer

 • Nye ord

  Nye ord-serien passer for elever som har ingen eller få forkunnskaper i norsk, med andre ord de som er "nybegynnere". Nye ord 1 -5 er...

  Les mer

 • GANs leselogg

  GANs leselogg er et hendig lite hefte som gir nyttig dokumentasjon på hva barnet leser, enten det er bøker eller Ukas lesing. Loggboka er...

  Les mer

 • Ukas lesing

  Ukas lesing - nivådelt leseopplæring Ukas lesing er utviklet for å gi grunnleggende og tilpasset leseopplæring på 1. trinn. Boka inneholder 26 kap...

  Les mer

 • Håndskrift

  Håndskrift er et helt nytt opplegg i skriftforming. Her får elevene øve på enten løkkeskrift eller stavskrift gjennom morsomme og utfordrende oppga...

  Les mer

 • Ukas bokstav

  Mange lærere velger å organisere ukas lese- og skriveprogram på første trinn rundt «ukas bokstav». Derfor har vi utviklet boka Ukas bokstav, en far...

  Les mer

 • Ukas ord 1-4

  Ukas ord gir elevene en lystbetont og systematisk trening i rettskriving og lærer dem gode strategier for å skrive riktig. Elevene utvikler gradvis...

  Les mer

 • Leseteater

  Leseteater 30 tekster som trener flyt, forståelse og innlevelse Boka Leseteater legger et fantastisk fint grunnlag for å arbeide med muntlighet i ...

  Les mer

 • Språkskrinet

  Alle elever trenger gode verktøy for å kunne uttrykke seg skriftlig. Samtidig som eleven skal finne skrivegleden i løpet av de første skoleårene, g...

  Les mer

 • Leseforståelse

  Vi utvider nå den populære Leseforståelse-serien vår! Småskoletrinnet: Leseforståelse Start, Leseforståelse 1, Leseforståelse 2, Leseforståelse...

  Les mer

 • Skriveforståelse

  Skriveforståelse - skriv tekster - Synes du det er vanskelig å finne gode skriveoppgaver til elevene, oppgaver som gir dem lyst til å skrive? - Str...

  Les mer

 • Skriveverkstedet

  I Skriveverkstedet får elevene bli kjent med hvordan man skriver tekster av forskjellig slag og med forskjellig formål. Her legges grunnen til hvor...

  Les mer

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x