Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden

kr 499
Morsmålsfaget er stort og mangfoldig og omfatter mange deldisipliner. Det utgjør et «fagmassiv», som lærere, lærerutdannere og forskere må orientere seg i. I denne antologien er det samlet 13 artikler som demonstrerer eksempler på hvordan det både kan undervises i og forskes på morsmålsfaget.

Boka inneholder artikler innenfor språkdidaktikk, litteraturdidaktikk og skrivedidaktikk og har empiri fra alle nivå i utdanningssystemet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Antologien speiler også at morsmålsfaget er i stadig bevegelse, og nye disipliner kommer til. Derfor har vi for eksempel med bidrag som digital skriving i sosiolingvistisk perspektiv, sanglyrikk som multimodalt uttrykk og pedagogisk transspråking.

Antologien har blitt til i etterkant av en nordisk konferanse om morsmålsdidaktikk ved NTNU, Trondheim, i 2019. Konferansekomiteen var den samme som redaksjonen for denne antologien. Både konferansen og boka inngår i en rekke slike arrangement som går på omgang i morsmålsdidaktikkmiljøene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det felles nordiske nettverket har navnet Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning (NNMF).

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.09.2021
  • ISBN: 9788215050980
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 250
  • Målform: Bokmål