MIO Observasjonsark 2. utgave

kr 231 Prisen er eks. mva.
MIO, Matematikken - Individet - Omgivelsene, observasjonsark 2.utg.


MIO er et observasjonsmateriell for å observere matematikkutvikling hos barn i barnehagealder.
Materiellet kan brukes for å:


- støtte arbeidet med fagområdet: Antall, rom og form i Rammeplanen
- bidra til kompetanseutvikling gjennom observasjon og refleksjon i personalet
-fange opp barn som trenger mer oppfølging


Materiellet består av en praktisk håndbok og to observasjonsark:
-et skjema for å observere barnets matematikk
-et skjema for å observere personalets samhandling og samtaler med barna


For å tilrettelegge for hvert enkelt barn, er det nødvendig å vite en del om barnets matematiske utvikling. Dette gjelder både barn med god utvikling og de som trenger å følges ekstra opp. Det er også nyttig å foreta mer systematiske observasjoner, og da kan MIO observasjonsark 2. utgave være til hjelp. Skjemaet brukes for å observere det enkelte barns matematikk og er revidert i tråd med Rammeplan for barnehagen (2017).
Observasjonspunktene i 2. utgaven er de samme som i forrige utgave, men eksemplene er bearbeidet språklig og oppdatert.
MIO observasjonsark 2.utgave, selges i pakker på 20 eks.


I pakken med observasjonsskjemaer ligger det også en plakat over sentrale matematiske ord, fargerikt illustrert.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 27.05.2020
  • ISBN: 9788249220533
  • Trinn: Barnehage
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 8
  • Målform: Bokmål