MIO Håndbok 2. utgave

kr 549
MIO, Matematikken - Individet - Omgivelsene
Her er den nye utgaven av observasjonsmateriellet MIO. Den nye utgaven er endret i tråd med rammeplan for barnehage (2017)

Barn lærer gjennom lek og samhandling med andre. Derfor må lek og hverdagsaktiviteter være utgangspunkt for arbeid med fagområdet: Antall, rom og form i barnehagen. Barns ferdigheter og forståelse av matematikk er avhengig av et samspill mellom faktorene Matematikken - Individet - Omgivelsene (MIO).

Barnehagelærere har siden første utgivelse i 2008 brukt MIO i sitt daglige arbeid med barna. Innspill fra barnehagelærere og erfaringer fra et større forskningsprosjekt, Stavangerprosjektet, hvor over tusen barn ble observert med MIO over to perioder på tre måneder, har bidratt til revideringsarbeidet.


Hva er nytt siden sist?

Observasjonspunktene i den nye utgaven av MIO er de samme som i den første utgaven. Eksemplene til observasjonspunktene er bearbeidet språklig og oppdatert for at de skal bli lettere å forstå og gjennomføre.

Observasjonsskjemaet selges som før i pakker på 20 eksemplarer. I den nye utgaven har forfatterne utviklet et nytt observasjonsark som kan støtte barnehagen som lærende organisasjon i arbeidet med fagområdet: Antall, rom og form. Det er de ansattes handlinger og væremåte som er i sentrum, med fokus på matematiske samhandlinger og samtaler med barna. Dette skjemaet finner du i selve håndboken.

I pakken med observasjonsskjemaer ligger det også en plakat over sentrale matematiske ord, fargerikt illustrert.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 27.05.2020
  • ISBN: 9788249220526
  • Trinn: Barnehage
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 64
  • Målform: Bokmål