Mine ledetråder

Én enkeltlisens i et skoleår
kr 79 Prisen er eks. mva.
Mine ledetråder er et digitalt læremiddel i matematikk som skal fremme dialogisk matematikkundervisning. Elevene bruker sin digitale enhet til å produsere oppgaver av ulik art. Disse legges inn i en spørsmålsbank, som distribueres videre til medelever. Innholdet kan både produseres og løses sammen med andre, men også hver for seg.

Elevene har mulighet for å uttrykke seg gjennom symboler, bilder, tekst og tale, slik at de kan produsere oppgaver uavhengig av lese- og skrivenivå.

Lærervisning
Læreren har gode muligheter til å følge progresjonen på oppgavene som løses i lærergrensesnittet, og kan fortløpende vurdere elevens forståelse; både gjennom eget design, men også hvordan den løser andres. I innstillingen kan lærer velge om oppgavene skal godkjennes før de går i klassens oppgavebank.


Læremiddelet er utviklet med støtte fra Udir.

Lisensperioden varer frem til enten 31. august i det påfølgende året (for bestilling gjort etter 1. april) eller 31. august i inneværende år (for bestilling gjort før 1. april).

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.04.2021
  • ISBN: 9788249220946
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, Digital
  • Innbinding: Lisens
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: Én enkeltlisens i et skoleår