Mine ledetråder

Én enkeltlisens i et skoleår
kr 99
Mine ledetråder er et digitalt læremiddel i matematikk som skal fremme dialogisk matematikkundervisning. Elevene bruker sin digitale enhet til å produsere oppgaver av ulik art. Disse legges inn i en spørsmålsbank, som distribueres videre til medelever. Innholdet kan både produseres og løses sammen med andre, men også hver for seg.

Innholdet i oppgavene strekker seg fra symboler, bilder, tekst og tale, slik at også de yngre elevene, eller elever som av ulike grunner ikke har tilegnet seg adekvate leseferdigheter, kan oppøve sin matematiske kompetanse gjennom samtale, kreativitet og refleksjon.

Mine ledetråder baserer seg på prinsippet om sosiokulturell læring. Sammen skapes det innhold, og sammen diskuteres innhold frem til ulike løsninger - som sjelden er ett riktig svar. Læreren har gode muligheter til å følge progresjonen på oppgavene som løses i lærergrensesnittet, og kan fortløpende vurdere elevens forståelse; både gjennom eget design, men også hvordan den løser andres.

Ulike lese- og skriveferdigheter differensieres ved at elevene velger sin tekstform å formidle seg på. På den måten støtter appen oppunder en mestringsorientert kultur, hvor elevene føler seg inkludert i ett og samme klasserom. Alle jobber på samme flate og i samme miljø - men med ulike, likeverdige verktøy.

Å skape et godt klassemiljø er jobbing hver eneste dag, ved å bygge sten på sten. Å bruke elevenes interesser, språk og engasjement for verden til å lage egne problemstillinger, kan være med på å skape et nysgjerrig, våkent og mer tolerant klasserom. Med pedagogen som viktigste rolle!

Forfatter: Gunn Ulsaker Berg

Læremiddelet er utviklet med støtte fra Udir.

Lisensperioden varer frem til enten 31. august i det påfølgende året (for bestilling gjort etter 1. april) eller 31. august i inneværende år (for bestilling gjort før 1. april).

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.04.2021
  • ISBN: 9788249220946
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, Digital
  • Innbinding: Lisens
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: Én enkeltlisens i et skoleår