Magi C Ressursbok

kr 499
Magi C Ressursbok
- oppdagende lese- og skriveopplæring
Magi C Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
Magi C Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
Magi C Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Mer skriveopplæring, oppdagende grammatikk og rettskriving. Arbeidet er fortsatt oppdagende og strukturert. Elevene øver på grunnleggende ferdigheter og utfolder seg i samarbeid og alene. Fysiske aktiviteter, spill, leseteater og aktiv læring står sentralt. ALT du trenger for det videre arbeidet med ord og begreper!

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 22.10.2021
  • ISBN: 9788249221851
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 180
  • Målform: Bokmål/Nynorsk