Magi B Ressursbok

oppdagende lese- og skriveopplæring
kr 499
Magi B Ressursbok
- oppdagende lese- og skriveopplæring
Magi B Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
Magi B Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
Magi B Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Introduksjon av ulike lyder og strukturer i språket, grunnleggende lese- og skriveøvinger, oppdagende skriving med skriverammer, leseteater, fysiske aktiviteter og spill. ALT du trenger når elevene har lært bokstavene og skal ta neste steg!

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 05.03.2019
  • ISBN: 9788249219698
  • Trinn: 1, 2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 240
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: oppdagende lese- og skriveopplæring