Magi A Ressursbok

oppdagende lese- og skriveopplæring
kr 525
Magi A Ressursbok
- oppdagende lese- og skriveopplæring
Magi A Ressursbok legger vekt på at læreren er en prosessveileder, og at lese- og skriveopplæringen i størst mulig grad skal dra nytte av samarbeidslæring og læringsdialog. Det er disse elementene som danner grunnlag for elevenes individuelle arbeid.
Magi A Ressursbok tar utgangspunkt i en balansert lese- og skriveopplæring og egner seg for både rask og saktere bokstavprogresjon.
Magi A Ressursbok inneholder metodisk veiledning, tips og ideer til gjennomgang av hvert oppslag i elevboka og en rekke nyttige kopiark i farger: Skriftforming av ord og bokstaver, ord- og bildekort, trene på setninger, alfabetplansjer, oppdagende skriving, leseteater, lesespill, videre arbeid med bokstavene og mye mer. ALT du trenger til skolestart og bokstavopplæringen på første trinn!

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 06.08.2018
  • ISBN: 9788249219681
  • Trinn: 1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 240
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Undertittel: oppdagende lese- og skriveopplæring