Lesevis - Lesing på ulike måter

kr 255
Lesevis- lesing på ulike måter tar utgangspunkt i ferdighetene lese, skrive, regne og muntlig aktivitet og er i tråd med kompetansemålene i norsk, naturfag og matematikk etter 2. trinn.
Boka er delt inn i årstidene høst, vinter og vår. Hver årstid har ulike temaer, og hvert tema har en skjønnlitterær tekst, en naturfaglig tekst og en matematisk tekst.
Disse tre teksttypene KAN og MÅ leses på forskjellig vis og ved hjelp av ulike lesestrategier, slik at elevene lærer
¿ å lese for å oppleve
¿ å lese for å lære
¿ å lese for å gjøre

Lesevis er en flergangsbok på 64 sider. Alle venstresidene inneholder oppgaver og pedagogiske tips til teksten på motsatt side. Dette gjør at oppleggene er enkle å gjennomføre, samt at man ikke trenger noen egen lærerveiledning. En oversikt som viser sammenhengen mellom teksttyper og kompetansemål i K06 finnes på forlagets nettsider.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.03.2016
  • ISBN: 9788249218271
  • Trinn: 2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 64
  • Målform: Bokmål