Lesekurs i klassen – Håndbok for læreren

kr 365
Lesing er en grunnleggende og fagovergripende ferdighet med sine bestemte deler og utfordringer, samtidig som ulike type tekster, skolefag og leseformål krever sine spesielle lesemåter og strategier. Skolens leseopplæring må derfor foregå både i og på tvers av de ulike fagene og må vare langt ut over den første leseopplæringen på småtrinnet.
Lærere i barneskolen skal kunne samarbeide om å styrke elevenes leseferdigheter. En intensivert leseperiode i fellesundervisningen, et såkalt klasselesekurs, kan være måten å gjøre det på.

Denne boka gir en beskrivelse av innhold og gjennomføring av slike lesekurs, med forankring i teorier om språk, lesing og læring. Lesekurs i klassen passer for alle trinn på barnetrinnet, med tilpasninger til de laveste trinnene og for elever med ulike utfordringer.
                                                                                                                             

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 06.12.2021
  • ISBN: 9788249221783
  • Trinn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 104
  • Målform: Bokmål