Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene

kr 349
Denne vitenskapelige antologien utfordrer noen av kunnskapsbegrepene innen lærerprofesjonene. Antologien er både et bidrag i forståelsen av kompetanseheving innen lærerprofesjonene, og samtidig et innblikk i flere sammenhenger der ulike perspektiver på kunnskap møtes i fellesskap for profesjonsdanning. Intensjonen er å fremme et komplementerende, i stedet for et konkurrerende, kunnskapssyn.

Flere av kapitlene løfter frem fagovergripende temaer innen grunnskolelærerutdanning og presenterer perspektiver på kunnskap på tvers av fag, forskning og praktisk erfaring. Til sammen gir boken en bred kunnskapsforståelse for lærerutdannere, utdanningsledere, skoleledere, lærere og studenter.

Boken tar både for seg utfordringer som utdannere og forskere kan møte i spenningsfeltet mellom politikk og praksis, og presenterer ny kunnskap om hvordan ulike parter i felleskap ivaretar profesjonsutøvelsen gjennom lærerutdanningene. De ulike kapitlene gir også flere eksempler på ny arena for praksis, nye metoder for klasseledelse, nye måter å jobbe med fagovergripende temaer fra fagfornyelsen og tverretatlig samarbeid på. Forfatterne oppfordrer til videre arbeid og forskning på temaene.

Målgruppen er lærerutdannere og studenter i grunnskolelærerutdanningene, i barnehagelærerutdanning, styrer- og rektorutdanning og andre profesjonsutdanninger rettet mot barn og unge. Kapitlene er også aktuell for ansatte i barnehager og skoler.

Forfatterne er både forskere og lærerutdannere fra UH-sektoren og praksisfeltet og ledere av lærerutdanninger.

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.10.2021
  • ISBN: 9788215051383
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 200
  • Målform: Bokmål