Norsk

 

 


Omslag til norsk

Arbeidsbøker for den første lese- og skriveopplæringen.

Bilde til norsk

Ulike ressurser innenfor skriftforming. 

Bilde til norsk grammar activities

Igangsettere for læringsdialog og kreativ skriving med utgangspunkt i elevenes fantasi.

Bilde til norsk

Ulike ressurser innenfor norskfaget.
 

 

Bilde til norsk

En serie hefter som gir deg systematisk trening i utvalgte temaer innenfor rettskriving og språklære.

 

bilde til norsk

Et dikt eller ei regle er valgt ut til hver bokstav.

 

Bilde til norsk

Leseteater trener flyt, forståelse og innlevelse.

Bilde til norsk

Leseteater trener flyt, forståelse og innlevelse.