Engelsk

 

 


Omslag til engelsk


Muntlig trening med spørsmål/svar i en «ufarlig» setting.

 

Bilde til engelsk grammar activities


Gramatikkoppgaver med ulike tema. Oppgavene kan løses individuelt, i par eller i grupper.

 


Lesson Plans inneholder metodiske forslag til leker, spill og oppgaver som utvikler elevenes forståelse og motivasjon for engelskfaget.

 


Oppgaver som utvider ordforrådet og trener leseforståelse.

 


Aktiviteter og oppgaver som kan brukes for å aktivere før-forståelse eller for å repetere.

 


Diverse oppgaver i engelsk.