Innføring i klinisk forskning og fagutvikling

kr 329
Helsetjenesten skal tilby den best dokumenterte utredning, behandling, oppfølging, omsorg og pleie. Som pasienter og pårørende tar vi det som en selvfølge, men i praksis er det ikke så enkelt.

Mye av det som gjøres i en klinisk hverdag, er fremdeles basert på tradisjon og ikke på forskningsbaserte resultater. På alle områder trengs ny, holdbar kunnskap. Ingenting av det som gjøres i helsetjenesten, er naturgitt. Alt kan og må utvikles videre.

Klinisk arbeid, forskning og fagutvikling går hånd i hånd. For å yte best mulig helsehjelp må helsepersonell bygge på et solid grunnlag, som må bygges opp gradvis og systematisk. I 18 korte kapitler beskriver forfatterne veien fra kliniker til forsker og fagutvikler. De avslutter på beste vis med et informativt kapittel som heter «Hva kan gå galt i klinisk forskning og fagutvikling?».

Boken er skrevet for masterstudenter og andre som trenger kunnskap om klinisk forskning og fagutvikling. Boken er nyttig lesing også for ledere som ønsker å legge til rette for slik virksomhet i sine enheter.

Kapitlene er fulle av små praktiske tips og gullkorn, som kan være selvsagte for mange, men som det likevel ofte syndes mot, for eksempel: «Siter kun arbeider som du har lest og forstått selv».
https://www.michaeljournal.no/article/2022/02/Innforing-i-klinisk-forskning-og-fagutvikling

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 18.10.2021
  • ISBN: 9788215056593
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 224
  • Målform: Bokmål